Loading...

Oznamy

POZVÁNKA NA 24. SYMPÓZIUM Z DEJÍN FARMÁCIE

23.07.2019   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Klub dejín farmácie a Poštové múzeum v Banskej Bystrici

Vás pozývajú

na 24. SYMPÓZIUM Z DEJÍN FARMÁCIE, 18. 10. 2019 v Banskej Bystrici.

Info a prihlášky: 
RNDr. Anton Bartunek, PhD. esencia@stonline.sk
PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD. sencek.richard@slposta.sk