Loading...

Oznamy

RVPS Liptovský Mikuláš - ŠP VVL, HP

RVPS Liptovský Mikuláš - ŠP VVL, HP

05.06.2023   Kariéra

Služobný úrad Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01  Liptovský Mikuláš

 • Obsadzovaná funkcia: odborný radca
 • Organizačný útvar: oddelenie hygieny potravín živočíšneho pôvodu
 • Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (podľa §36 ods. 3. písm. a) 1. )
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení hygieny potravín, vykonávanie veterinárneho dozoru a kontrola hygieny potravín a potravinového dozoru živočíšneho pôvodu v poľnohospodárskych podnikoch a zariadeniach, ktoré spracúvajú a vyrábajú potraviny, zariadení, ktoré ich distribuujú, v obchodnej sieti so zameraním na zdravotnú nezávadnosť potravín, vrátane vydávania rozhodnutí. Príprava rozhodnutí k ukladaniu pokút a prejednávanie priestupkov na základe skutočností zistených pri výkone svojich pôsobností. Výkon veterinárnej kontroly v produkčných hospodárstvach pri získavaní surového ovčieho mlieka a kravského mlieka na salašoch, kontrola nákupu surového ovčieho mlieka a surového kravského mlieka a pri jeho spracovaní. Veterinárny dozor na bitúnkoch, rozrábkach a pri výrobe mäsových výrobkov.
 • Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárskeho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárske lekárstvo alebo odbor hygieny potravín
 • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe (trieda 5.)
 • Ďalšie požiadavky: znalosť práce s PC, vodičský preukaz sk. B
 • Prax: nevyžaduje sa
 • Nástup: ihneď
 • Zamestnanecké výhody: poskytnutie služobného bytu cca na 3 mesiace, príspevok na DDS vo výške 3% z funkčného platu, príspevok na stravovanie 5,90€, päť dní dovolenky naviac, dva dni do roka voľno z kolektívnej zmluvy.

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:
RVPS Liptovský Mikuláš
Kollárova 2
031 01  Liptovský Mikuláš

e-mail : Ekonomika.LM@svps.sk 
tel.: +421445523814