Loading...

Oznamy

RVPS Veľký Krtíš - ŠP VVL, HP

RVPS Veľký Krtíš - ŠP VVL, HP

31.05.2023   Kariéra

Funkcia: odborný radca – referát hygieny krmív, veterinárnej farmácie a ekológie  

 • Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
 • Organizačný útvar: oddelenie  zdravia zvierat
 • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor  všeobecné veterinárne lekárstvo
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z .z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Nástup možný od augusta 2023

V prípade záujmu uchádzača sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese: 
RVPS  Veľký Krtíš
Osloboditeľov 33, 
990 01 Veľký Krtíš 
E-mail: riaditel.vk@svps.sk
mobil: MVDr. Gábrišová  Jana 0905 523 943
Poznámka: vieme poskytnúť ubytovanie.

Funkcia: odborný radca – referát hygieny potravín živočíšneho pôvodu a potravinového dozoru 

 • Druh štátnej služby: stála štátna služba
 • Organizačný útvar: oddelenie  hygieny potravín  a PD
 • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor  hygiena potravín alebo všeobecné veterinárne lekárstvo
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z .z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Nástup možný od júla 2023.

V prípade záujmu uchádzača sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese: 
RVPS  Veľký Krtíš
Osloboditeľov 33, 
990 01 Veľký Krtíš 
E-mail: riaditel.vk@svps.sk
mobil: MVDr. Gábrišová  Jana 0905 523 943
Poznámka: vieme poskytnúť ubytovanie.