Loading...

Oznamy

V Košiciach bolo Celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov – seniorov nad 70 rokov

V Košiciach bolo Celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov – seniorov nad 70 rokov

19.05.2023   Aktuality

Vyjadriť vďaku a uznanie veterinárnym lekárom – seniorom za ich celoživotný podiel na rozvoji slovenského veterinárstva – to bol cieľ piateho Celoštátneho stretnutia veterinárnych lekárov – seniorov nad 70 rokov. Počas dvoch dní – 18. a 19. mája 2023 – ho pripravili Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Komorou veterinárnych lekárov SR.

Prvý deň stretnutia, na ktorom sa veterinári - seniori stretli v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov na Ceste pod Hradovou, patril predovšetkým zvítaniu po rokoch a spomienkam vo všetkých možných formách, vrátane pamätných listov, ale aj hudby a spevu. Riaditeľ IVVL MVDr. Jozef Pokorný so svojimi kolegami pripravili príjemné prostredie i zaujímavý program, ktorý potešil všetkých, čo sa odhodlali do Košíc pricestovať z celého Slovenska.  

V piatok 19. mája pokračovalo stretnutie v aule UVLF, kde sa prítomným prihovoril rektor UVLF prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Priblížil im aktuálnu situáciu na univerzite, predstavil študijné programy, ale aj problémy, ktoré fungovanie inštitúcie sprevádzajú. Našiel sa aj priestor na otázky. Napríklad o tom, či je „sito“ na študentov stále v prvých ročníkoch a či je to stále anatómia a fyzika, ako sa darí znižovať neúspešnosť študentov, ako sa zmenil pomer študentov chlapcov a dievčat, aké majú absolventi uplatnenie, čo patrí medzi špičku v univerzitnom výskume, aké technické vymoženosti môžu dnes študenti využívať. Ale hovorilo sa aj o aktuálnych problémoch veterinárov – predaji z dvora, prehliadkach diviny, systéme kontroly potravín, či trendoch vo veľkochovoch hydiny.

Prof. MVDr. Martin Zibrin, PhD. pripravil druhú podrobnú časť spomienky na prvú generáciu učiteľov na Veterinárskej fakulte VŠP v Košiciach. Podrobný prehľad pedagógov s fotografiami, základnými údajmi i osobnými poznámkami dopĺňali účastníci stretnutia vlastnými spomienkami. Mená sa sypali z rukávov, rovnako ako pripomienky typických reakcií, spoločne prežitých udalostí. Je obdivuhodné, čo všetko si človek po toľkých rokoch pamätá.

Stretnutie vyvrcholilo prehliadkou areálu UVLF, Univerzitnej veterinárnej nemocnice, Centra klinických zručností a ďalších častí školy, na ktorej starších kolegov sprevádzal prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. Dip. ECBHM.   

Všetkým veterinárom seniorom želáme pevné zdravie a tešíme sa na stretnutie o päť rokov. Bárs by prišli všetci tohtoroční a privítali aj tých mladších.

     
prof. Martin Zibrin                                                                                      prof. Jozef Nagy