Loading...

Oznamy

Súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2023 je otvorená

Súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2023 je otvorená

05.05.2023   Aktuality

Centrum vedecko.technikckých informácí SR (CVTI SR), konkrétne jeho pracovisko Centrum transferu technológií, otvorilo tohtoročnú súťaž Cena za transfer technológií 2023 (CTTS 2023).

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU v roku 2023 prebieha v termíne 1. 4. 2023 – 31. 8. 2023. V rámci tohto časového obdobia je možné zasielať nominácie do súťaže v troch kategóriách. 

Tu sa dozviete všetky podrobnosti.