Loading...

Oznamy

Mladí majstri zvládajú individuálnu prípravu liekov na jedničku

Mladí majstri zvládajú individuálnu prípravu liekov na jedničku

03.05.2023   Aktuality

V galenickom laboratóriu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v stredu 3. mája 2023 uskutočnilo školské kolo súťaže v príprave liekov „Majster IPL“. Súťaž je určená pre študentov 5. ročníka farmácie a pre študentov so skúsenosťami s prípravou IPL. V tomto roku sa prihlásili Sofiia Lahuta, Veronika Mešťanová, Marek Mikolajčík, Lucia Ondrejčová  a Bianka Orlická.

Individuálne pripravované lieky (IPL) sú základom profesie lekárnika, jeho umením a majstrovstvom. Každá študentka či študent farmácie vie, že základom ich budúceho povolania je majstrovstvo magistraliter. Úlohou súťažiacich bolo urobiť najprv teoretické výpočty podľa zadaných parametrov a potom zvládnuť praktickú prípravu lieku - masti a čapíkov.

Víťazkou aktuálneho ročníka súťaže sa stala Lucia Ondrejčová. Na druhom mieste sa umiestnil Marek Mikolajčík a na treťom Veronika Mešťanová. Ceny odovzdali garant súťaže PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD., z Katedry farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky UVLF a Nikola Rozkošová, obchodná zástupkyňa farmaceutickej spoločnosti Fagron, ktorá je partnerom súťaže. Najlepší sa zúčastnia na česko-slovenskom kole v Olomouci, kde budú aj študenti ostatných troch farmaceutických fakúlt.