Loading...

Oznamy

INNOVEAST 2023 aj s účasťou UVLF

INNOVEAST 2023 aj s účasťou UVLF

03.05.2023   Aktuality

Naši zástupcovia reprezentovali Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v stredu 3. mája 2023 na festivale INNOVEAST 2023, ktorý sa uskutočnil v košickej Kunsthalle. Festival, ktorý pripravilo Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) so svojimi partnermi, bol zameraný na prezentáciu regionálnych univerzít, inovácií, výsledkov vedy a výskumu a aktivít v oblasti kreativity. Dáva šancu vedeckým pracovníkom alebo tímom odprezentovať výsledky svojej práce a ukázať tak, že sa v Košickom kraji oplatí žiť a pracovať.

Doobedňajšia časť bola venovaná žiakom stredných škôl z Košického samosprávneho kraja. Študijné oddelenie UVLF i samotní študenti prezentovali možnosti vysokoškolského vzdelávania na univerzite. Predstavili študijné programy, požiadavky kladené na uchádzačov, ale hovorili aj o vlastných skúsenostiach so štúdiom, vedeckou prácou, ale aj ďalšími možnosťami, ktoré univerzita ponúka.Súčasťou podujatia bola aj panelová diskusia, na ktorej Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  zastupoval rektor Jozef Nagy. Spolu s predstaviteľmi ďalších univerzít i partnerských subjektov hovorili o doterajších skúsenostiach z pôsobenia Inovačného centra košického kraja (ICKK) a Košického klastra nového priemyslu (CNIC), ale aj o tom, aké benefity prinesú tieto organizácie a čo to môže znamenať pre študentov a región. 

Účastníci INNOVEASTu mohli zažiť aj prednášky od úspešných podnikateľov, lokálpatriotov a akademických pracovníkov. Mohli sa opýtať a diskutovať s predstaviteľmi Košického samosprávneho kraja, Mesta Košice a rektormi jednotlivých univerzít o rozvoji Košického kraja. Jednotlivé prezentácie ukázali, aké možnosti ponúkajú regionálne univerzity a čo všetko sa dá robiť a zažiť v Košickom kraji.