Loading...

Oznamy

RVPS Martin - ŠP VVL, HP

RVPS Martin - ŠP VVL, HP

02.05.2023   Kariéra

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Martin

 • Počet voľných miest: 2
 • Obsadzovaná funkcia: odborný radca
 • Organizačný útvar: oddelenie ochrany a zdravia zvierat
 • Druh štátnej služby: dočasná štátna služba ( zastupovanie počas MD a RD ), s výhľadom trvalej štátnej služby
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II.stupňa – Univerzita veterinárskeho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárske lekárstvo alebo odbor hygieny potravín
 • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin, Záturčianska 1, 036 01 Martin
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Ďalšie požiadavky: znalosť práce s PC, vodičský preukaz skupiny B
 • Prax: nevyžaduje sa
 • Nástup: ihneď

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin
Záturčianska 1
036 01 Martin

E-mail: Ekonomika.MT@svps.sk
Tel.: +421434221481 alebo +421907807055

Ponuka voľných pracovných miest (svps.sk)