Loading...

Oznamy

Univerzitu navštívil írsky veľvyslanec Dermot McGauran

Univerzitu navštívil írsky veľvyslanec Dermot McGauran

02.05.2023   Aktuality

Veľvyslanec Írska v Slovenskej republike Mr. Dermot McGauran navštívil  Košice a našu univerzitu v piatok 28. apríla 2023. Jeho excelencia Dermot McGauran bol za posledné roky už tretím najvyšším reprezentantom Írskej republiky na Slovensku, ktorý sa osobne prišiel stretnúť s vedením univerzity a jej učiteľmi rovnako ako so samotnými írskymi študentmi, ktorých v tomto akademickom roku u nás študuje  dvadsaťdeväť.

     

Mesiac predtým sa na pozvanie pána veľvyslanca McGaurana  zúčastnili prorektor pre vzdelávanie Martin Tomko a prorektor pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu Boris Vojtek na oslavách Dňa sv. Patrika, štátneho sviatku Írska. Obaja prorektori sa s pánom veľvyslancom, ktorý prišiel  v sprievode Ivany Pangrácovej, politickej, mediálnej a kultúrnej radkyne veľvyslanectva, znovu stretli v zasadacej miestnosti rektorátu, kde hostí privítal rektor Jozef Nagy, aby na úvod návštevy predstavil našu univerzitu, jej históriu i súčasnosť. Pán veľvyslanec už na samotnú návštevu prišiel veľmi dobre informovaný o našej univerzite a mnoho informácií mal z prevej ruky zo stretnutia so študentmi, a tak vysoko ocenil starostlivosť, ktorú univerzita venovala svojim zahraničným študentom po vypuknutí pandémie koronavírusu, a rovnako ocenil schopnosť napriek všetkým obmedzeniam a prísnym opatreniam zabezpečiť praktickú výučbu našich  študentov.

Pre pána veľvyslanca bol pripravený program, ktorý ponúkal rôznorodý pohľad na  pedagogickú a výskumnú činnosť na našej univerzite a sprevádzali sme ho vybranými pracoviskami. Na katedre mikrobiológie a imunológie hostí privítala vedúca katedry prof. Ľudmila Tkáčiková, priblížila zameranie katedry a previedla pána veľvyslanca viacerými laboratóriami, kde sa stretol so študentmi aj učiteľmi katedry a viedol s nimi skutočne informovaný rozhovor o ich výskumnom smerovaní. Rovnako to bolo aj počas rozhovoru so študentmi General Veterinary Medicine počas praktického cvičenia z predmetu parazitológia pod vedením prof. Alice Kočišovej. Obísť sa nedala Univerzitná veterinárna nemocnica, ktorej ambulanciami a operačnými priestormi návštevu sprevádzala MVDr. Ľubica Horňáková, prácu kliniky malých zvierat predstavila MVDr. Tatiana Weissová, kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat s viacerými ukážkami so živými zvieratami predstavil MVDr. Vladimír Vrabec, a Veterinárne diagnostické centrum ukázal MVDr. Jakub Fuchs. Pán veľvyslanec prejavil záujem navštíviť aj ustajňovacie priestory kliniky koní, kde sa práve realizovala výučba s prof. Igorom Valockým, a prehliadka univerzity sa ukončila v Centre klinických zručností, ktorým hostí predviedla a prácu na zvieracích modeloch ukázala MVDr. Gabriela Vargová.

Po poslednej spoločnej fotografii pred Ardom a zápise do pamätnej knihy univerzity sa pán veľvyslanec McGauran vrelo poďakoval za prijatie a prehliadku zaujímavých pracovísk, na ktorých sa stretol so zapálenými učiteľmi a študentmi.