Loading...

Oznamy

65. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ má víťazov a ocenených

65. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ má víťazov a ocenených

28.04.2023   Aktuality

V stredu 26. apríla 2023 sa pod záštitou rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., konal 65. ročník Študentskej vedeckej konferencie. Na konferenciu a do recenzovaného zborníka bolo prihlásených 30 abstraktov od študentov a študentiek UVLF v Košiciach. Rokovania 65. ročníka Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ sa uskutočnili v predklinickej, klinickej a farmaceutickej sekcii.

Konferenciu v aule pavilónu morfologických disciplín UVLF v Košiciach otvorila prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium doc. MVDr. Jana Koščová, PhD. V úvodnom príhovore poukázala na tradíciu a význam konferencie pre študentov, v nadobudnutí ich prvých skúseností s prezentáciou vedeckých výsledkov už počas vysokoškolského štúdia.

          

Odborným a organizačným garantom Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ bol doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD. Študentské práce hodnotili odborné komisie v zložení: Predklinická sekcia: predsedníčka doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD. a členky doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD. a RNDr. Valéria Verebová, PhD. Klinickú sekciu viedla predsedníčka doc. MVDr. Mária Kuricová, PhD. a členovia MVDr. Edina Sesztáková, PhD. a MVDr. Róbert Link, PhD. Farmaceutická sekcia rokovala pod vedením PharmDr. Petra Takáča, PhD. a členiek komisie PharmDr. Moniky Holécyovej, PhD. a PharmDr. Adriány Fečkaninovej, PhD.

     

Prvé tri hlavné ceny v každej sekcii venovala UVLF v Košiciach. Umiestnenie v jednotlivých sekciách bolo ocenené prémiou 200 eur za 1. miesto; 150 eur za 2. miesto a 100 eur za 3. miesto. Podujatie podporila Komora veterinárnych lekárov SR, Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UVLF v Košiciach a spoločnosti Royal Canine Czech & Slovak Republic, VetCare group, Pharmacopola, Vetis Košice a Bioveta SK. Na vydaní zborníka abstraktov sa podieľala Veterinárska sekcia Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Zborník abstraktov recenzovali prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD. a doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD. a editovala MVDr. Monika Drážovská, PhD. K úspešnej organizácii konferencie prispeli výraznou mierou aj moderátori sekcií študenti Rastislav Ringer, Adam Ličko a Miloš Marcinčák a členovia organizačného výboru MVDr. Andrea Pelegrinová a MVDr. Maroš Kostičák.

Ceny UVLF v Košiciach

Predklinická sekcia
1. miesto: Lenka Gejdošová, 6. ročník, ŠP VVL, Martina Galdíková, Beáta Holečková:
Vplyv génu pre sfarbenie srsti merle na vývin zrakových a sluchových orgánov psov
Katedra biológie a fyziológie, školiteľka: doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.

2. miesto: Bronislava Pokorná, 5. ročník, ŠP farmácia, Eva Petrovová:
Embryotoxický účinok alkoholu na vyvíjajúce sa vtáčie embryo
Katedra morfologických disciplín, školiteľka: prof. MVDr. Eva Petrovová, PhD.

3. miesto: Andrej Ciho, 6. ročník ŠP VVL, Gabriela Štrkolcová:
Prevalencia intestinálnych parazitov v syslej populácii na Slovensku
Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia, školiteľka: doc. MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.,

Klinická sekcia
1. miesto: Barbora Majláthová, 2. ročník, ŠP VVL, Ľubomír Šmiga:
Výskyt mykobakteriózy v chove okrasných druhov rýb
Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie, školiteľ: MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.

2. miesto: Maéva Allemand, 5. ročník, ŠP VVL, Mária Figurová:
Retrospective study of the diagnosis of feline ureteral obstruction and treatment with a sub-cutaneous ureteral by-pass surgery
Klinika malých zvierat, školiteľka: MVDr. Mária Figurová, PhD.

3. miesto: Radoslava Ňulasiová, 6. ročník, ŠP VVL, Miloš Halán:
Výskyt endoparazitov u plazov v pet-shopoch
Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia, školiteľ: MVDr. Miloš Halán, PhD.

Farmaceutická sekcia
1. miesto: Lenka Kozubová, 4. ročník ŠP farmácia, Ľudmila Balážová, Matej Baláž, Nina Daneu, Ľudmila Tkáčiková:
Zelená syntéza strieborných nanočastíc pomocou repíka lekárskeho a ich antibakteriálna aktivita
Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky, školiteľka: PharmDr. Ľudmila Balážová, PhD.

2. miesto: Lucia Kubicová, 5. ročník ŠP farmácia, Andrej Makiš, Marek Ratvaj, Martin Bartkovský, Slavomír Marcinčák, Dagmar Mudroňová:
Vplyv polynenasýtených mastných kyselín a ich kombinácie a humínovými látkami na imunitnú odpoveď brojlerov
Katedra mikrobiológie a imunológie, školiteľka: doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.

3. miesto: Mária Reinerová, 5. ročník ŠP farmácia, Zdenka Bedlovičová, Ľudmila Tkáčiková, Ľudmila Balážová:
Zelená syntéza kovových nanočastíc s potenciálnou antimikrobiálnou aktivitou
Katedra chémie, biochémie a biofyziky, školiteľka: RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD.

          

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UVLF v Košiciach venovala poukážky na nákup odbornej literatúry vo hodnote 20 eur študentkám: Alexandra Brugerová, Tatiana Mikušová, Petronela Hudáková, Nikoleta Koldušová, Simona Raganová.

Komoru veterinárnych lekárov SR zastupoval člen prezídia MVDr. Miroslav Baran, ktorý odovzdal študentkám Anete Švareninovej, Blanke Galikovej a  Márii Reinerovej poukazy na vstup na Kongres KVL SR, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. – 4. 6. 2023 v Hoteli Grand Jasná. 

Zástupkyňa spoločnosti Royal Canin Czech and Slovak Republic, MVDr. Nikoleta Kostilníková odovzdala tri poukazy na nákup odbornej literatúry v hodnote 150 eur študentom: Lenka Gejdošová, Matej Országh a Simona Raganová. Balíčky krmiva pre psy získali Michaela Kačmariková, Joanna Beatrice O´Sullivan a Petronela Hudáková. Spoločnosť Royal Canin Czech and Slovak Republic zabezpečila pre všetkých aktívnych účastníkov konferencie aj konferenčné tašky s reklamnými predmetmi.

Spoločnosť VetCare group v zastúpení Ing. Lenky Tomečkovej, ocenila poukazom na nákup zdravotníckeho oblečenia v hodnote 100 eur študentku Simonu Hisirovú a študenta Filipa Mihalíka.

Obchodná zástupkyňa spoločnosti Pharmacopola, MVDr. Mária Svitková, odovzdala poukaz na vstup na Kongres KVL SR, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. – 4. 6. 2023 v Hoteli Grand Jasná, Ivane Baranovej, vstup na kongres Nová Veterinária v dňoch 20. – 22. 10. 2023 v Nitre študentke Zuzane Šufliarskej a študentke Simone Raganovej poukaz v hodnote 100 eur na nákup zo sortimentu spoločnosti.

Spoločnosť Vetis Košice, v zastúpení MVDr. Eriky Hertnekiovej, ocenila poukážkami na nákup zo sortimentu Vetis v hodnote 50 eur študentky Viktóriu Petrillovú, Simonu Mišenčíkovú a Nikoletu Koldušovú.

Spoločnosť Bioveta SK v zastúpení konateľa MVDr. Juraja Salaja, PhD. odovzdala študentom: Bronislava Pokorná, Kristína Kopernická, Andrej Ciho, Isobel Fern, Richard Pavlík, Joanna Beatrice O´Sullivan, Lenka Kozubová, Mária Reinerová a Lucia Kubicová sadu vín.

V záverečnom príhovore doc. MVDr. Jana Koščová, PhD., poďakovala študentom, školiteľom, členom odborných porôt, sponzorom, partnerom i hosťom za účasť a popriala všetkým veľa osobných a pracovných úspechov.

          

Tu nájdete celú galériu fotografií zo 65. ročníka ŠVOČ