Loading...

Oznamy

RVPS Púchov - ŠP VVL, HP

RVPS Púchov - ŠP VVL, HP

27.04.2023   Kariéra

Voľné štátnozamestnanecké miesto

Organizačný útvar: Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov, Moravská 1343/29, 020 01 Púchov
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat
Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
Prax: nevyžaduje sa
Nástup: možný ihneď

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov
Moravská 1343/29
020 01 Púchov

E-mail: Riaditel.PU@svps.sk
Tel.: +421911371587

alebo cez portál www.slovensko.sk: