Loading...

Oznamy

Študentská vedecká konferencia ŠVOČ napíše 65. ročník

Študentská vedecká konferencia ŠVOČ napíše 65. ročník

24.04.2023   Aktuality

stredu 26. apríla 2023 sa uskutoční 65. ročník Študentskej vedeckej konferencie - ŠVOČ. Podujatie sa koná pod záštitou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  

Otvorenie konferencie bude o 9.00 hod. v Aule pavilónu morfologických disciplín (P-34). Po otvorení sa od 9.30 do 13.00 hod. budú prezentovať práce v jednotlivých sekciách. Vyhodnotenie konferencie sa očakáva o 15. hodine v aule UVLF (P-34).

Predklinická sekcia (rokovací jazyk slovenský) – pavilón 34, poslucháreň P-34;
predsedníčka odbornej poroty doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
Klinická sekcia (rokovací jazyk slovenský a anglický) – pavilón 17, poslucháreň P-17/A; 
predsedníčka odbornej poroty doc. MVDr. Mária Kuricová, PhD. 
Farmaceutická sekcia (rokovací jazyk slovenský) – pavilón 35, poslucháreň P-35; 
predseda odbornej poroty PharmDr. Peter Takáč, PhD. 

Do predklinickej sekcie je prihlásených 12 prác, rovnako 12 prác bolo zaregistrovaných aj do klinickej sekcie. Vo farmaceutickej sekcii budú študentky prezentovať 6 prác. 

Tu nájdete celý program konferencie 

Rektor UVLF Jozef Nagy z dôvodu konania ŠVOČ v stredu 26. apríla 2023 prerušuje pedagogický proces v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. všetkým študentom a doktorandom UVLF, vrátane zahraničných študentov, (bez náhrady cvičení). Všetci študenti, vrátane ZAŠ (okrem plánovanej výjazdovej výučby) sú povinní zúčastniť sa ŠVOČ v sprievode učiteľov, ktorí zabezpečujú v danom čase praktickú výučbu. V každej sekcii bude prebiehať kontrola účasti podľa jednotlivých ročníkov a študijných programov.