Loading...

Oznamy

RVPS Trnava - ŠP VVL, HP

RVPS Trnava - ŠP VVL, HP

17.04.2023   Kariéra

Voľné štátnozamestnanecké miesto

 • Organizačný útvar: Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
 • Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár
 • Druh štátnej služby: stála štátna služba
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa
 • Nástup: možný ihneď

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
Zavarská 11
918 21 Trnava

E-mail: Riaditel.TT@svps.sk
Tel.: +421335922112

Voľné štátnozamestnanecké miesto

 • Organizačný útvar: Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu
 • Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár
 • Druh štátnej služby: stála štátna služba
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení hygieny potravín živočíšneho pôvodu
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa
 • Nástup: možný ihneď

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
Zavarská 11
918 21 Trnava

E-mail: Riaditel.TT@svps.sk
Tel.:
+421335922112