Loading...

Oznamy

Unikátnou spoluprácou vzniklo v Košiciach Veterinárne diagnostické centrum

Unikátnou spoluprácou vzniklo v Košiciach Veterinárne diagnostické centrum

16.03.2023   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) vstúpila do spolupráce s investičnou spoločnosťou HardWood Investments, ktorá vlastní rýchlo rastúcu skupinu veterinárnych kliník VetCare Group. Výsledkom unikátnej spolupráce je vybudovanie špecializovaného CT a MRI pracoviska pre veterinárnych pacientov na východnom Slovensku. Ide o prvé pracovisko svojho druhu a špecializácie na území Českej a Slovenskej republiky, ktoré so špičkovým diagnostickým vybavením a erudovanými doktormi veterinárnej medicíny už môže privítať prvých pacientov. Veterinárne diagnostické centrum v priestoroch Univerzitnej veterinárnej nemocnice v Košiciach slávnostne otvorili vo štvrtok 16. marca 2023.

Otvorenie diagnostického centra, ktoré ponúka špecializované diagnostické vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT) a magnetickou rezonanciou (MRI), zabezpečí skvalitnenie a hlavne vysokú dostupnosť špičkovej veterinárnej diagnostiky v regióne východného Slovenska. Strategické umiestnenie pracoviska má obrovský potenciál, keďže donedávna museli tunajší pacienti kvôli absolvovaniu MRI a CT vyšetrení navštevovať iné, vo väčšine prípadov zahraničné pracoviská.

     
Pásku prestrihli zľava rektor UVLF Jozef Nagy, bývalá rektorka UVLF Jana Mojžišová, generálny partner Hardwood Investments Michal Kaszas
a prevádzková riaditeľka VetCare Group Lenka Tomečková

„Sme jediná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá na Slovensku ponúka vzdelávanie veterinárnych lekárov. Máme stabilný záujem domácich i zahraničných študentov i stabilný počet absolventov, ktorými napĺňame trh na Slovensku i v celej Európe. Udržať trend kvality nejde bez toho, aby sme umožnili študentom pracovať s modernými vyšetrovacími a diagnostickými zobrazovacími metódami. Táto spolupráca je dôkazom, aké dôležité sú medziodborové partnerstvá a spolupráca verejnej inštitúcie a privátneho investora s cieľom posunúť na vyššiu úroveň vzdelávanie i služby poskytované v oblasti veterinárnej medicíny. Môže slúžiť aj ako vzor pre budúcu spoluprácu medzi veterinárnymi skupinami a akademickými inštitúciami ako na Slovensku, tak aj v zahraničí,“ uviedol rektor UVLF Jozef Nagy.  

„Univerzita sa už od otvorenia Univerzitnej veterinárnej nemocnice v roku 2017 usilovala o získanie prostriedkov na kúpu CT a MRI prístrojov, s ktorými sa v projekte od začiatku počítalo. Naše úsilie bolo z verejných zdrojov dlho neúspešné a pacienti museli na vyšetrenia cestovať. Sme plne akreditovaná univerzita v rámci Európskej asociácie veterinárnych škôl, čo našim absolventom umožňuje uplatnenie v ktorejkoľvek členskej krajine. Je preto prirodzené, že chceme poskytovať vzdelanie na špičkovej úrovni aj čo sa týka najmodernejších diagnostických metód,“ dodala Jana Mojžišová, ktorá ako predchádzajúca rektorka UVLF podpísala zmluvu o spolupráci s investičným partnerom HardWood Investments.

Cieľom diagnostického pracoviska nie je len poskytovať pokročilé diagnostické služby veterinárnym pacientom, ale zároveň ponúkať jedinečnú vzdelávaciu príležitosť pre študentov veterinárnej medicíny. Vo VDC môžu získať vedomosti a skúsenosti s používaním špičkových sofistikovaných zobrazovacích techník prostredníctvom odborných školení. Študenti si budú môcť osvojiť praktické zručnosti zamerané na ovládanie a interpretáciu snímok generovaných z CT a MRI prístrojov. Táto forma vzdelávania je významná pre ďalšiu generáciu veterinárnych odborníkov, ktorí budú vo svojej budúcej praxi lepšie vybavení na diagnostiku a liečbu rôznych zdravotných stavov v najvyššom možnom štandarde.

„Okrem budovania skupiny veterinárnych kliník je našou prioritou taktiež podpora vzdelávania mladých veterinárnych lekárov. Preto som rád, že sa diagnostické pracovisko bude venovať aj vzdelávaniu študentov veterinárskeho lekárstva, čím prispeje nielen k skvalitneniu poskytovania veterinárnej starostlivosti a diagnostiky v regióne, ale aj k výraznému obohateniu výuky na univerzite,“ hovorí generálny partner HardWood Investments Michal Kaszás

     
Na tlačovej besede novinárov informovali zľava Alexandra Trbolová, Jana Mojžišová, Michal Kaszas a Xénia Mihajlovičová

Chod Veterinárneho diagnostického centra bude založený na princípe referenčného centra, a teda termíny na CT a MRI vyšetrenia, s minimálnou čakacou dobou, si môžu rezervovať len veterinárni lekári. Príjem pacientov na pracovisko bude prebiehať na základe referenčného formulára, ktorý vyplní referujúci lekár resp. pracovisko. Po vyšetrení vo VDC obdrží referujúci lekár diagnostický posudok od renomovaných európskych špecialistov a expertov na veterinárnu zobrazovaciu diagnostiku do 24 - 72 hodín, podľa preferencií a urgentnosti stavu pacienta. Tento systém referovania zabezpečí, že sa služby budú využívať v príslušnom klinickom kontexte a výsledky budú interpretované veterinárnym špecialistom.

„V diagnostickom centre budú pracovať skúsení veterinárni špecialisti na diagnostické zobrazovanie, ktorí budú využívať najnovšie technológie na poskytovanie presných a včasných diagnóz pre veterinárnych pacientov. Vďaka uvedeným zobrazovacím vyšetrenia dokážu veterinárni odborníci dosahovať lepšie výsledky pre ich pacientov a zlepšiť tak kvalitu ich života,“ dodáva vedúca Veterinárneho diagnostického centra Xénia Mihajlovičová.

„Aj keď röntgenologické a ultrazvukové vyšetrenie zostanú aj naďalej dôležitou súčasťou vyšetrení vo veterinárnej medicíne, využitie pokročilých zobrazovacích metód akými sú CT a MRI umožní oveľa presnejšiu diagnostickú validitu. Najväčší význam vidíme u neurologických pacientov s akútnym poškodením miechy, kde sa včasnou diagnostikou a operáciou výrazne zlepší  prognóza v post operačnom období. Inštalácia prístrojov prináša  zlepšenia kvality zobrazovania anatomických štruktúr, čo následne umožní lepšiu diagnostiku a liečbu rôznych chorôb zvierat,“ vysvetľuje Alexandra Trbolová, profesorka v odbore veterinárnej chirurgie, ortopédie a röntgenológie a špecialistka na veterinárnu oftalmológiu. 

Nové Veterinárne diagnostické centrum v Košiciach má ideálnu pozíciu na naplnenie rastúceho dopytu po pokročilých zobrazovacích vyšetreniach a očakáva sa, že pritiahne klientov nielen z východného Slovenska, ale aj z pohraničných oblastí susedných štátov. Jeho otvorenie je významným pokrokom v oblasti veterinárnej medicíny. Vďaka špičkovým technológiám a erudovaným zamestnancom je centrum pripravené stať sa lídrom v oblasti veterinárneho diagnostického zobrazovania v regióne.

     
Na pracovisku počítačovej tomografie informovali (zľava) generálny partner HardWood Investment Jindřich Gallo
a dodávateľ prístroja Peter Stretavský

     
Pracovisko magnetickej rezonancie predstavili (zľava) dodávateľ prístroja Michal Procházka
a generálny partner HardWood Investment Jindřich Gallo

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou poskytujúcou na Slovensku vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore veterinárske lekárstvo. Je vlastníkom a prevádzkovateľom Univerzitnej veterinárnej nemocnice s piatimi klinikami (klinika malých zvierat; klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat; klinka koní; klinika prežúvavcov a klinika ošípaných).

Spoločnosť HardWood Investments je vlastníkom najväčšej siete súkromných veterinárnych kliník v Čechách a na Slovensku VetCare Group. Má záujem o skvalitnenie a rozšírenie poskytovanej veterinárnej starostlivosti v Univerzitnej veterinárnej nemocnici. Spoločnou snahou partnerov je za obojstranne výhodných podmienok skvalitňovať a rozširovať výučbu študentov a skvalitňovať veterinárnu starostlivosť vo Veterinárnom diagnostickom centre.

        

     
Foto: MVDr. Šimon Halás