Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Slávnostná inaugurácia rektora a prorektorov

Udelenie rektorského voľna - Slávnostná inaugurácia rektora a prorektorov

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň

28. marca 2023

udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady cvičení) z dôvodu slávnostnej inaugurácie rektora a prorektorov UVLF v Košiciach.

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
rektor