Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Udelenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na dni

6. a 11. apríla 2023

udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady cvičení) z dôvodu veľkonočných sviatkov.

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
rektor