Loading...

Oznamy

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 13.03.2023 o 13.30 hodine sa v knižnici katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia v budove P2, koná dizertačná skúška

Mgr. Veroniky Blažekovej

v študijnom programe parazitárne choroby zvierat na tému: „Výskyt, ekológia a molekulárna detekcia parazitoidných osičiek (Ixodiphagus hookeri) v kliešťoch (Ixodida) vybraných typov biotopov východného Slovenska“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 13.03.2023 o 14.30 hodine sa v knižnici katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia v budove P2, koná dizertačná skúška

MVDr. Nikoly Janoškovej

v študijnom programe parazitárne choroby zvierat na tému: „Využitie molekulárnych metód na objasnenie úlohy pakomárikov (Diptera: Ceratopogonidae) a komárov (Diptera: Culicidae) slovenskej fauny ako potenciálnych vektorov krvných parazitov“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 13.03.2023 o 13.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre doktorandské štúdium UVLF v Košiciach (pavilón č.11), koná dizertačná skúška

MVDr. Michaely Čechovej

v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia na tému: „Myogénne svalové bunky a črevná mikroflóra u hydiny“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 13.03.2023 o 14.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre doktorandské štúdium UVLF v Košiciach (pavilón č.11), koná dizertačná skúška

MVDr. Martiny Lecovej

v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia na tému: „Potenciál in vitro metód v štúdiu ovariálnych funkcií“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 13.03.2023 o 15.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre doktorandské štúdium UVLF v Košiciach (pavilón č.11), koná dizertačná skúška

Ing. Bc. Zuzany Tirpákovej

v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia na tému: „Angiogénny potenciál inovatívnych biomateriálov určených pre regeneračnú medicínu“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 14.03.2023 o 9.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre doktorandské štúdium UVLF v Košiciach (pavilón č.11), koná dizertačná skúška

MVDr. Jaroslava Bučana

v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia na tému: „DNA analýza vybraných dedičných očných ochorení u psov“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 14.03.2023 o 10.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre doktorandské štúdium UVLF v Košiciach (pavilón č.11), koná dizertačná skúška

MVDr. Silvie Sedlákovej

v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia na tému: „Analýza genotoxických a cytotoxických zmien v bunkových kultúrach po kombinovanej expozícii pesticídom“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 16.03.2023 o 13.00 hodine sa v zasadačke farmaceutického pavilónu (pav. 36), koná dizertačná skúška

MVDr. Beáty Hurnej

v študijnom programe hygiena chovu zvierat a životné prostredie na tému: „Diverzita a molekulová analýza Nosema spp. u včelstiev na Slovensku v súvislosti s hygienou prostredia“.