Loading...

Oznamy

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 6. marca 2023 o 10.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre doktorandské štúdium v pavilóne č. 11 koná dizertačná skúška

MVDr. Alice Pavlovej

v študijnom programe infekčné choroby zvierat na tému: „Štúdium transmisie vírusu hepatitídy E v animálnej a humánnej populácii“.