Loading...

Oznamy

Mačky - hrajú sa alebo bijú?

Mačky - hrajú sa alebo bijú?

13.02.2023   Aktuality

Výsledky výskumu spoločenského správania mačiek publikované v prestížnom časopise Scientific Reports

Aj napriek tomu, aké sú mačky populárne (v niektorých krajinách dokonca viac ako psy), vieme o ich sociálnom správaní stále pomerne málo. Mnohí majitelia dvoch a viacerých mačiek si kladú otázku, či sa ich mačky pri vzájomných stretoch hrajú alebo bijú. Spoločenské správanie mačiek začala študovať MVDr. Noema Gajdoš Kmecová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Štúdiu „Etologická analýza interakcií medzi mačkami v blízkom kontakte, ktorá určuje, či sa mačky hrajú, bojujú alebo niečo medzi tým(An ethological analysis of close‑contact inter‑cat interactions determining if cats are playing, fighting, or something in between) publikoval prestížny časopis Scientific Reports a ohlas priniesli viaceré svetové odborné médiá.

Noema Gajdoš Kmecová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a jej kolegovia z Univerzity v Lincolne vyhodnotili 105 videí získaných z YouTube a priamo od majiteľov mačiek, ktoré zachytávajú interakcie medzi 210 mačkami. Na základe prvotných pozorovaní mačiek zostavili šesť pozorovateľných kategórií správania (vrátane zápasenia, naháňania a vokalizácie), ktoré potom použili pri zaznamenávaní správania mačiek vo vzorke. Mačky boli rozdelené do skupín na základe frekvencie a trvania týchto šiestich kategórií správania. Štyria autori, odborníci na správanie mačiek, potom samostatne prezreli tie isté videá a na podklade výsledkov prvotných analýz označili každú interakciu ako „hravú" (priateľské interakcie); „agonistickú" (agresívne interakcie) alebo „prechodnú" (zmes hravého aj agresívneho správania).

Viac ako polovicu mačiek (56,2 % alebo 118 mačiek) autori označili ako hravé v interakcii, 28,6 % (60 mačiek) sa správalo agonisticky a interakcie u 15,2 % (32 mačiek) určili ako prechodné.

Pri porovnávaní skupín správania mačiek s tromi skupinami definovanými autormi zistili, že wrestling resp. zápasenie mačiek bolo najviac spojené s hravou skupinou, zatiaľ čo vokalizácia a naháňanie boli spojené s agonistickou skupinou. „Prechodná skupina“ mala bližšie k hravej skupine, ako k agonistickej. Pre mačky v prechodnej skupine bolo typické, že ich strety pozostávali z dlhšie trvajúcich výmen interaktívneho správania: ležanie bruchom nahor, skákanie, prenasledovanie, približovanie sa, vzájomné čistenie. Autori sa domnievajú, že kombinácia hravého a agresívneho správania môže odrážať skôr krátkodobý nesúlad v sociálnom správaní medzi mačkami, ako celkové narušenie ich vzťahu. Identifikácia potenciálneho napätia medzi mačkami môže majiteľom pomôcť pri rozhodovaní sa o nasledujúcich krokoch v manažmente ich vzťahu, aby sa vyhli jeho eskalácii a potrebe oddelenia mačiek (napr. do rôznych domovov).

Nové poznatky pomôžu majiteľom zvierat, ktorí si lámu hlavy nad vzťahom medzi ich mačkami a majú obavy o kvalitu ich života. Rovnako však aj veterinárnym lekárom, špecialistom v odbore behaviorálnej medicíny (zaoberajúca sa poruchami správania zvierat), pri diagnostikovaní problému agresivity medzi mačkami. Podobné problémy sa môžu objavovať aj v útulkoch pre mačky. V širšom meradle táto štúdia posúva vedcov dopredu aj pri odhaľovaní tajov hry ako takej, čo je kategória správania, ktorá zamestnáva hlavy vedcov viac ako sto rokov.

Obe mačky z tohto videa boli súčasťou „hravej skupiny“, ktorej najdôležitejšou črtou je časté a dlhotrvajúce zápasenie.

Príklad interakcie z „prechodnej skupiny“, ktorá bola charakterizovaná výmenou interaktívneho správania (iného ako zápasenie a naháňanie) – napr. dlhotrvajúcimi, či často prerušovanými obdobiami interakcie

Prevažujúcou črtou „agonistickej skupiny“ (agresívnej) bola vokalizácia sprevádzaná obdobiami inaktivity, ktoré mohli trvať dlho alebo boli prerušované interaktívnym správaním