Loading...

Oznamy

Štipendiá fr. vlády na štúdium vo Francúzsku

Štipendiá fr. vlády na štúdium vo Francúzsku

Dávame  do vašej pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium francúzskej vlády na rok 2023/2024 na absolvovanie posledného ročníka VŠ štúdia Master 2 - 860 € (uchádzať sa môžu študenti 1. alebo 2. ročníka magisterského štúdia) alebo na dvojitý doktorát - 1588 € mesačne (študent získa po troch rokoch štúdia aj diplom fr. univerzity aj diplom sk univerzity).

Na nižšie ročníky (bakalárske stupeň a prvý rok magisterského štúdia-Master 1) je možné získať kofinancované štipendium vo výške 470 € mesačne.

Žiadosti treba zaslať do 1. marca 2023.

Bližšie informácie, ako aj formulár žiadosti, nájdete na stránke Francúzskeho inštitútu.

Martina SAGANOVÁ
Chargée des échanges
Coopération Scientifique, Technique et Universitaire
Service de Coopération et d'Action Culturelle
Ambassade de France en Slovaquie

Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Tél.: 00 421 2 59 34 77 41
www.institutfrancais.sk