Loading...

Oznamy

MAJÁLES 2019

29.05.2019   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy UVLF v Košiciach usporiadali pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach a pri príležitosti ukončenia akademického roku 2018/2019 spoločné stretnutie zamestnancov univerzity. Majáles, ktorý sa stal tradíciou, sa aj tento rok uskutočnil v záhradnom areáli UVLF pri pavilóne morfologických  disciplín v znamení dobrej nálady, chutného jedla a zábavy pri živej hudbe. V utorok 28. mája 2019 sa v počte 535 zamestnancov univerzity zišlo v bielych vyzdobených stanoch pri výbornom guláši a ďalších dobrotách. O 14,00 hodine otvorila 22. ročník majálesu rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá vo svojom príhovore vyzvala všetkých prítomných k oddychu od pracovných povinností a zábave. Aj napriek neskoršiemu nepriaznivému počasiu sa MAJÁLES 2019 vydaril nad očakávania.