Loading...

Oznamy

Koordinátori Erasmus+ zo slovenských vysokých škôl sa stretli na UVLF

Koordinátori Erasmus+ zo slovenských vysokých škôl sa stretli na UVLF

13.12.2022   Aktuality

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v utorok 13. decembra 2022 začalo dvojdňové Stretnutie koordinátorov Erasmus+, na ktoré sa prihlásilo sedemdesiat zástupcov slovenských vysokých škôl. Na pôde univerzity ich privítala prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu Zita Faixová

Stretnutie koordinátorov Erasmus+ na vysokých školách je aktivita, ktorú Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje dvakrát ročne, zväčša na pozvanie niektorej z vysokých škôl na Slovensku. Na podujatí sa stretávajú zástupcovia každej vysokej školy, ktorá má udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, a teda je aktívna v mobilitných projektoch pre vysokoškolských študentov a zamestnancov.

„Zimné stretnutie sa zvyčajne venuje informáciám k nadchádzajúcej výzve na podávanie projektov, v tomto prípade je to Výzva 2023 s termínom na podanie žiadostí 23. februára 2023. V programe však máme zaradené aj témy, ktoré sa týkajú horizontálnych priorít programu Erasmus+ - digitalizácia, udržateľnosť či inklúzia. Pozvaní sú aj zástupcovia z vysokých škôl, ktorí zdieľajú svoju dobrú prax,“ povedala na úvod stretnutia sektorová garantka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Veronika Haberlandová.