Loading...

Oznamy

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 14. decembra 2022 o 9.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MVDr. Daniely Takáčovej, PhD., vysokoškolskej učiteľky z Katedry verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat UVLF v Košiciach, na tému: „Pohoda zvierat a ich ochrana pred týraním“ a o 10.00 hod. inauguračné pokračovanie v odbore habilitačného a inauguračného konania hygiena chovu zvierat a životné prostredie.

Členovia vedeckej rady, členovia inauguračnej komisie a oponenti mimo UVLF v Košiciach majú možnosť online pripojenia k inauguračnému konaniu.

Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú inauguračnú prednášku.