Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačných konaniach

Oznámenie o habilitačných konaniach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 12. decembra 2022 o 10.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná habilitačná prednáška MVDr. Renáty Szabóovej, PhD., odbornej asistentky z Katedry biológie a fyziológie UVLF v Košiciach, na tému: "Mechanizmus účinku vybraných látok prírodného pôvodu na fyziologické funkcie v organizme zvierat" a o 11.00 hod. obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Potenciál látok prírodného pôvodu pri ovplyvňovaní fyziologických procesov v tráviacom trakte králikov" v odbore habilitačného a inauguračného konania veterinárna morfológia a fyziológia.

Členovia vedeckej rady, členovia habilitačnej komisie a oponenti mimo UVLF v Košiciach majú možnosť online pripojenia k habilitačnému konaniu.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 12. decembra 2022 o 14.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná habilitačná prednáška MVDr. Igora Šullu, PhD., odborného asistenta z Katedry morfologických disciplín UVLF v Košiciach, na tému: "Histopatologická štúdia ischemicko-reperfúznej paraplégie u psa" a o 15.00 hod. obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Lokálna hypotermia po poranení miechy: experimentálna štúdia" v odbore habilitačného a inauguračného konania veterinárna morfológia a fyziológia.

Členovia vedeckej rady, členovia habilitačnej komisie a oponenti mimo UVLF v Košiciach majú možnosť online pripojenia k habilitačnému konaniu.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.