Loading...

Oznamy

Rezistentné baktérie vo veterinárnej medicíne

Rezistentné baktérie vo veterinárnej medicíne

21.11.2022   Aktuality

Vznik antibiotickej rezistencie, teda odolnosti baktérií voči antibiotikám, urýchľuje ich nadmerné alebo nesprávne užívanie. Antibiotická rezistencia predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre verejné zdravie. Ak antibiotiká stratia svoju účinnosť, bežné ochorenia sa opäť stanú závažnou až smrteľnou hrozbou pre nás všetkých. Antibiotická rezistencia je komplexný problém. Vyžaduje si spoluprácu zákonodarcov, farmaceutických firiem, poľnohospodárov, zdravotníckych pracovníkov a pacientov.

Ak chcete vedieť viac, navštívte prednášku s doc.MVDr. Janou Koščovou, PhD., venovanú problematike rezistentných baktérií vo veterinárnej medicíne v stredu 23. novembra 2022 o 17.00 hod. v pavilóne chemických disciplín (P-35).

Aktivity v rámci Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách pripravil Spolok košických študentov farmácie v spolupráci s Katedrou mikrobiológie a imunológie. Tu sa môžete prihlásiť na prednášku