Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat

MVDr. Hany Turňa

Dizertačná práca:
New findings in allergen diagnosis and therapy of skin diseases in dogs
Oponenti:
Prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., Výskumný ústav veterinárního lékařství, Brno
Doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
28. novembra 2022 o 14.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

MVDr. Margaréty Kulcsár

Dizertačná práca:
Faktory ovplyvňujúce zmeny koncentrácií leptínu a adiponektínu u koní
Oponenti:
Prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
Prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
30. novembra 2022 o 13.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

MVDr. Enrico Stefanizzi

Dizertačná práca:
Analýza ejakulátu psov vo vzťahu k ročnému obdobiu
Oponenti:
Prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
Prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Prof. MVDr. František Novotný, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
30. novembra 2022 o 14.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach