Loading...

Oznamy

„Vyhraj knihu 2022“ - vylosovanie

„Vyhraj knihu 2022“ - vylosovanie

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dňa 11.11.2022 v priestoroch akademickej knižnice Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za prítomnosti riaditeľky akademickej knižnice MVDr. Libuši Bodnárovej, prorektora prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD. a pod dohľadom Mgr. Aleny Lengyelovej boli vylosovaní traja výhercovia, ktorí sa zapojili do zlosovania o publikáciu podľa vlastného výberu:

MVDr. Jana Toholová
MVDr. Zuzana Hanzelová
RNDr. Andrea Kimáková, PhD.

Výhercom srdečne blahoželáme a veríme, že získané vedomosti z výhry využijú pri pedagogickom a vedeckom raste.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia