Loading...

Oznamy

UNIZBER liekov priniesol takmer 40 kilogramov odpadu

UNIZBER liekov priniesol takmer 40 kilogramov odpadu

14.11.2022   Aktuality

Dvojdňový UNIZBER liekov, ktorý 7. a 8. novembra 2022 zorganizovali Spolok košických študentov farmácie, Univerzitná lekáreň a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, priniesol spolu takmer 40 kilogramov odpadu. Podstatnú časť z neho (28,7 kg) tvoril liekový odpad: 25,7 lieky a 3 kg injekcie. Ďalších vyše desať kilogramov tvoril odpad, ktorý nemal byť odovzdaný do lekárne. Najmenšiu časť tvorili plasty (0,5 kg), ďalšiu papier - najmä vonkajšie obaly a príbalové informácie liekov (3,5 kg) a iný komunálny odpad – výživové doplnky, homeopatiká, či kozmetika (6,4 kg).

Zber liekov zabezpečovali priamo v lekárni Simona Hisirová, Dominika Kováčová, Viktória Pogányová, Ivana Golianová, Andrej Hanzel, Monika Tremková, Michaela Šmírová, Monika Vasilová a PharmDr. Monika Fedorová, PhD. Ďalšiu pomoc pri  príprava grafiky, menoviek a informačných materiálov poskytla Bronislava Pokorná, o tlač letákov sa postarala Unvierzitná knižnica a edičné stredisko.

Členky a členovia Spolku košických študentov farmácie požiadali ľudí, ktorí do lekárne priniesli staré lieky, aby sa zapojili aj do dotazníkového prieskumu. Vyplynulo z neho, že 80 percent ľudí nevyhadzuje lieky do komunálneho odpadu. Ak vyhadzujú, tak preto, že lekárne nebrali exspirované lieky; je to najjednoduchší spôsob likvidácie; nevedeli, že sa lieky odovzdávajú; bolo to jednoduchšie, rýchlejšie alebo nemali na výber.

„Najviac klientov sa o UNIZBERE liekov na UVLF dozvedelo zo sociálnych sietí (až 57 percent), ďalších 15 percent získalo informáciu z letákov, alebo z elektronickej komunikácie na univerzite. Prevažná väčšina respondentov by privítala podobné podujatie aj v budúcnosti. Až 74 percent preferuje zber dvakrát do roka. Na základe týchto poznatkov budeme odporúčať, aby sa v budúcom roku organizoval UNIZBER dvakrát ročne a trval tri dni, s väčším časovým rozptylom. Hlavnú pozornosť budeme venovať propagácii na sociálnych sieťach, v dostatočnom časovom predstihu budeme posielať informácie študentom a zamestnancom univerzity aj prostredníctvom elektronickej pošty. Pri edukácii nás čaká dôležitá úloha – naučiť ľudí, aby odovzdávali lieky bez vonkajších papierových obalov a príbalových letákov, ktoré sa dajú separovať bežne v domácnosti,“ povedala po vyhodnotení UNIZBERU liekov za kolegov zo Spolku košických študentov farmácie jeho členka Simona Hisirová.