Loading...

Oznamy

Výučba na UVLF bude riadne pokračovať aj po 17. novembri

Výučba na UVLF bude riadne pokračovať aj po 17. novembri

08.11.2022   Aktuality

Výučba na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bude pokračovať aj po 17. novembri 2022. To je jednoznačný záver stretnutia ministra školstva Jána Horeckého s rektormi východoslovenských univerzít, ktoré sa uskutočnilo v utorok 8. novembra 2022. „Z nášho pohľadu môže výučba pokračovať. Sme si vedomí spoločenskej zodpovednosti, ktorú máme a nechceme samoúčelne obmedzovať výučbu. Po dvoch rokoch dištančnej výučby nikto nechce školu zatvárať. Museli sme však dôrazne poukázať na finančné ohrozenie, ktoré bolo také závažne, že by nám neumožnilo riadne pokračovať vo výučbe. Naše požiadavky boli splnené a dialóg s pánom ministrom bol mimoriadne konštruktívny,“ povedala po rokovaní rektorka UVLF Jana Mojžišová.

Ako ministra školstva citovala Tlačová agentúra SR „dohodli sme sa a žiadny protest nehrozí, teraz už sme v ďalšej kapitole, riešime veci, ako ďalej," povedal pre novinárov. Poukázal pritom na návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. „Dnes sme si aj v číslach ukázali, že financovanie našich vysokých škôl je už nad úrovňou roku 2020, čo bola ich originálna požiadavka, aby zo štátneho rozpočtu boli do rozpočtu vysokých škôl vrátené škrty, ktoré sa od roku 2020 zrealizovali. Pre rok 2023 ten škrt naozaj nebol zrealizovaný a okrem toho boli navýšené rozpočty aj z dôvodu valorizácie miezd na základe súčasného počtu zamestnancov, takže budú mať dostatok prostriedkov aj na osobné náklady," dodal Ján Horecký. Spoločnou snahou je podľa neho dlhodobé zlepšovanie podmienok, v akých sa vysokoškolské vzdelávanie, veda a výskum realizuje.

„Veľmi oceňujem ústretovosť pána ministra a ochotu stretnúť sa. Náš rozhovor bol veľmi konštruktívny, otvorený, dostali sme priestor, aby sme sa pomenovali všetko, čo nás trápi. Pán minister nám nedal len prísľuby, ale hovoril systémovo o konkrétnych veciach, riešeniach, o konkrétnych sumách. Peniaze na kompenzáciu rastúcich energií už máme na účte, čo nám mimoriadne pomôže. Rozpočet univerzity by sa mal dostať na úroveň roku 2020, tak ako sme to žiadali spoločne ústami Slovenskej rektorskej konferencie. Všetky naše požiadavky boli splnené,“ povedala rektorka UVLF Jana Mojžišová a zdôraznila, že minister školstva jednoznačne vyjadril snahu pomôcť vysokým školám. „Dotkli sme sa napríklad aj témy negatívnej medializácie vysokých škôl, ktorá, žiaľ, prevláda. Treba hovoriť o kvalitných univerzitách, o špičkových výsledkoch, o tom, že v mnohom vieme konkurovať zahraničným školám. S tým úzko súvisí aj otázka akreditácie. Dostali sme prísľub, že medzinárodná akreditácia UVLF bude akceptovaná aj v národnom meradle ako súčasť zosúlaďovania štandardov.“

Rektori ocenili stretnutie s vedením rezortu v Košiciach ako konštruktívne a prínosné. „Máme prísľub pána ministra o tom, ako sa bude rokovať ďalej už pri prijímaní metodiky pre rozdelenie financií pre rok 2023," povedal rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák.

Na rokovaniach sa zúčastnili rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová, rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya a štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák.

S použitím informácií www.teraz.sk