Loading...

Oznamy

Vyhlásenie výsledkov volieb  kandidáta na rektora UVLF v Košiciach

Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 
pozýva Akademickú obec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na

vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Termín: 27. októbra 2022 o 15,30 hod.
Miesto: Morfologický pavilón UVLF v Košiciach

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
   predseda volebnej komisie