Loading...

Oznamy

Pozvánka na prezentáciu programov kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach

Pozvánka na prezentáciu programov kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 pozýva Akademickú obec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na prezentáciu programov kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na nasledujúce funkčné obdobie.

Termín: 24. októbra 2022 (pondelok) o 13,00 hod.
Miesto: Morfologický pavilón UVLF v Košiciach

Štatút Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vnútorný predpis č. 1, 
Čl. 2 Akademická obec UVLF
Základom akademickej samosprávy UVLF je akademická obec. Akademickú obec UVLF tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s UVLF v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a študenti univerzity.

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
   predseda volebnej komisie