Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov v dennej forme (okrem ŠP TaKP a ŠP PaOZ) štúdia a garantom predmetov v prvých ročníkov v dennej forme štúdia v slovenskom a anglickom jazyku, že na deň

21. októbra 2022

udeľujem rektorské voľno študentom prvých ročníkov (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania slávnostnej imatrikulácie, na ktorú Vás srdečne pozývam.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka