Loading...

Oznamy

Hodnotenie učiteľa a predmetu za ak. r. 2021/2022

Hodnotenie učiteľa a predmetu za ak. r. 2021/2022

Všetkým študentom UVLF v Košiciach od 2. až 6. ročníka všetkých študijných programov v dennej a externej forme!

V dňoch od 10.10.2022 do 28.10.2022 máte prostredníctvom AIS jedinečnú príležitosť anonymne vyplniť dotazník „Hodnotenie učiteľa a predmetu študentom“ za akademický rok 2021/2022.

Kvalitu vyučovacieho procesu a pedagógov môžete hodnotiť iba Vy – študenti, ktorí ste sa na výučbe zúčastňovali.

Využite preto túto príležitosť a vyjadrite svoj názor, pochvalu a podnety na skvalitnenie vyučovacieho procesu na UVLF v Košiciach. Vyjadrite sa a pomôžte svojej univerzite zlepšovať sa a napredovať. Vyjadrením svojho názoru pomôžete nielen sebe, ale aj svojim spolužiakom.

Využite toto právo, ktoré Vám dáva zákon o vysokých školách a nepremeškajte ponúkanú príležitosť.

Nájdite si čas, prihláste sa do AIS, pozrite si manuál k postupu vypĺňania dotazníka „Hodnotenie učiteľa a predmetu študentom“, ale najmä: Vyjadrite sa!