Loading...

Oznamy

Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

Dňa 21. októbra 2022 sa uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia DF, bezpečnosť krmív a potravín DF a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii DF a veterinárna sestra DF.

Účasť všetkých prvákov je povinná!

Rozdelenie študentov na imatrikuláciu:
9:00 h.
študijný program VVL, HP
11,00 h.
študijný program F, BKaP, K, CanHip
13,00 h.
zahraniční študenti

Študenti prvých ročníkov sa dostavia do Pavilónu morfologických disciplín vždy pol hodiny pred začatím slávnostného aktu svojej skupiny.

Imatrikulácie sa nezúčastňujú študenti:

  • študenti, ktorí už boli imatrikulovaní v tom istom alebo v inom študijnom programe,
  • novoprijatí študenti, ktorí po uznaní skúšok boli zaradení do vyšších ročníkov.

MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie