Loading...

Oznamy

Našej univerzite bola udelená Cena mesta Košice

07.05.2019   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s hrdosťou oznamuje, že jej dňa 7. mája 2019 bolo udelené ocenenie – Cena mesta Košice za medzinárodne uznávanú kvalitu poskytovaného vzdelávania v jedinečnej oblasti starostlivosti o zdravie zvierat i zdravie ľudí a príspevok k rozvoju komunitného života mesta Košice počas svojej sedemdesiatročnej histórie.