Loading...

Oznamy

Prerušenie pedagogického procesu - Otvorenie akademického roku 2022/2023 a aktív učiteľov

Prerušenie pedagogického procesu - Otvorenie akademického roku 2022/2023 a aktív učiteľov

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že dňa

19. septembra 2022

prerušujem pedagogický proces všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu otvorenia akademického roku 2022/2023 a aktívu učiteľov v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Naplánovaná bloková výučba študentov 6-tého ročníka ŠP VVL, HP a GVM bude prebiehať bezo zmien.

Študentov pozývam na slávnostné otvorenie akademického roka, ktoré sa bude konať v aule v pavilóne Morfologických disciplín so začiatkom od 9.00 hod.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka