Loading...

Oznamy

Pokyny k aktivovaniu systému MOODLE a práca so systémom

Pokyny k aktivovaniu systému MOODLE a práca so systémom

13.09.2022   Oznamy študentom

Aktivovanie a prihlásenie sa do systému MOODLE

Riešenie problémov

19. 9. 2022 začína výučba v zimnom semestri. Prednášky a vybrané seminárne cvičenia sa budú realizovať prostredníctvom systému MOODLE.  Pred začatím výučby každý študent je povinný sa prihlásiť do systému a skontrolovať jeho obsah.

Novoprijatý študent sa do MOODLE prihlási takto:
Login: ID  (to isté, ktorým sa hlási do AIS)
Heslo: Heslo1.22

Študent, ktorý je novoprijatý, ale v minulosti bol študentom UVLF a mal vytvorený účet v MOODLE sa prihlási takto:
Login: ID  (to isté, ktorým sa hlási do AIS)
Heslo: to, ktoré používali predtým
Ak si heslo nepamätajú: na stránke MOODLE si vedia obnoviť heslo https://moodle.uvlf.sk/login/forgot_password.php

Ďalšia práca so systémom MOODLE:

Ako má študent postupovať, ak má problém:

 1. Nepamätá si heslo.
  Viď postup (hore) na obnovu hesla.
 2. Nevie sa prihlásiť do MOODLE. 
  Kontaktuje emailom cez pridelenú študentskú adresu p. Mareka Macka (IKT)  (marek.macko@uvlf.sk).
 3. Prihlási sa do MOODLE, ale nemá prístup do konkrétneho predmetu (v MOODLE označený ako kurz).
  Kontaktuje emailom cez pridelenú študentskú adresu  p. Ing. Ladislava Takáča, PhD., LL.M, MPA  - správcu systému MOODLE (ladislav.takac@uvlf.sk)
  V emailovej komunikácií uvedie svoje meno, študijný program, ročník, presný názov predmetu ako je uvedený v MOODLE (t.j. aj z označením ŠP a ročníka) alebo skopíruje názov predmetu, respektíve link.
  Chýbajúce predmety (kurzy) je študent povinný nahlásiť čo najrýchlejšie, najneskôr do 2 týždňoch od začiatku semestra.
 4. Ak je v príslušnom predmete (kurze) a nevidí žiadne podklady.
  Kontaktuje garanta predmetu. Možno garant predmetu ešte do kurzu nepridal žiadny študijný materiál.
 5. Študent má v ponuke veľa predmetov (kurzov), aj také predmety, ktoré nemá zapísané v AIS.
  1. Buď si ich nevšíma.
  2. Alebo sa môže sám odhlásiť z predmetu.

Upozorňujeme všetkých študentov, že napriek tomu, že túto informáciu posiela študijné oddelenie, nemá možnosť riešiť uvedené problémy. Z tohto dôvodu, sa na študijné oddelenie neobracajte s požiadavkami o riešenie problémov.