Loading...

Oznamy

Memorandum o spolupráci prinesie špičkové prístroje pre veterinárnu nemocnicu

Memorandum o spolupráci prinesie špičkové prístroje pre veterinárnu nemocnicu

09.09.2022   Aktuality

Výrazné skvalitnenie veterinárnych služieb prinesú Univerzitnej veterinárnej nemocnici v Košiciach v budúcnosti nové zobrazovanie vyšetrovacie prístroje magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie. Záujem o ich umiestnenie a prevádzku v priestoroch Univerzitnej veterinárnej nemocnice deklarovala spoločnosť HardWood VetCare, ktorá je vlastníkom najväčšej siete súkromných veterinárnych kliník v Čechách a na Slovensku. Memorandum  o vzájomnej spolupráci pri realizácii tohto cieľa podpísali v piatok 9. septembra 2022 rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová a člen predstavenstva HardWood VetCare j. s. a. Michal Kaszás.

Obdive strany sa v memorande dohodli, že spoločnosť HardWood VetCare zabezpečí v existujúcich priestoroch Univerzitnej veterinárnej nemocnice poskytovanie služieb prostredníctvom moderných zobrazovacích vyšetrovacích metód. Prístroje magnetickej rezonancie (MR) a počítačovej tomografie (CT) sprístupní aj pre účely výučby študentov univerzity a zabezpečí aj lekárov špecializovaných na obsluhu a vyhodnocovanie MR a CT. Univerzita umožní prevádzkovanie MR a CT na svojich klinikách a bude hľadať aj ďalšie možnosti na vybudovanie partnerstva  a dlhodobú spoluprácu strán pri prevádzkovaní nemocnice.

     

     

„Sme jediná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá ponúka vzdelávanie veterinárnych lekárov. Máme stabilný záujem domácich i zahraničných študentov i stabilný počet absolventov, ktorými napĺňame trh na Slovensku ale i v celej Európe. Našou veľkou výhodou je, že sme plne akreditovaná univerzita v rámci Európskej asociácie veterinárnych škôl, čo našim absolventom umožňuje uplatnenie v ktorejkoľvek členskej krajine. Udržať trend kvality nejde bez toho, aby sme umožnili študentom pracovať s modernými vyšetrovacími a diagnostickými zobrazovacími metódami. Toto patrí k modernej veterinárnej medicíne a my chceme, aby naši absolventi získali zručnosť už v pregraduálnom vzdelávaní. Preto vítame podpis tohto memoranda a veríme, že prispeje k tomu, čo je naše základné poslanie – špičkové vzdelávanie, výskum, rovnako ako kvalita služieb, ktoré poskytujeme pre verejnosť,“ zdôraznila rektorka UVLF Jana Mojžišová.

Michal Kaszás dodal, že spoločnosť HardWood VetCare sa snaží byť po univerzite druhou najväčšou inštitúciou v postgraduálnm vzdelávaní. „Snažíme sa každému, kto má schopnosti a chce sa vzdelávať, poskytnúť podporu. Vzdelávanie je jadro nášho záujmu. Našich lekárov vysielame na stáže, aby sa neustále zlepšovali. Univerzita je miesto, odkiaľ absolventi prichádzajú do našej skupiny, preto je dôležité, aby už počas štúdia našli špičkovú diagnostickú techniku a spolupracovali s najlepšími ľuďmi, zohratými tímami. V tomto sú naše záujmy úplne zladené.“

Univerzita sa už od otvorenia Univerzitnej veterinárnej nemocnice v roku 2017 usiluje o získanie prostriedkov na kúpu prístrojov magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie, s ktorými sa v projekte od počiatku počítalo. Doteraz však toto úsilie nebolo úspešné a pacienti museli na vyšetrenia cestovať do iných miest, aj za hranice Slovenska. Obidve strany budú v najbližších týždňoch pracovať na konkrétnych krokoch, ktoré povedú k inštalovaniu moderných zobrazovacích prístrojov a ich uvedeniu do prevádzky.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou poskytujúcou na Slovensku vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore veterinárske lekárstvo. Je vlastníkom a prevádzkovateľom Univerzitnej veterinárnej nemocnice s piatimi klinikami (klinika malých zvierat, klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, klinka koní, klinika prežúvavcov a klinika ošípaných).
Spoločnosť HardWood VetCare je vlastníkom najväčšej siete súkromných veterinárnych kliník v Čechách a na Slovensku Má záujem o skvalitnenie a rozšírenie poskytovanej veterinárnej starostlivosti v Univerzitnej veterinárnej nemocnici. Spoločnou snahou partnerov je za obojstranne výhodných podmienok skvalitňovať a rozširovať výučbu študentov a skvalitňovať veterinárnu starostlivosť v Univerzitnej veterinárnej nemocnici.

     
Pri podpise memoranda sa stretli zástupcovia obidvoch strán. Zľava členovia vedenia univerzity prorektori Martin Tomko, Alexandra Trbolová, Jozef Nagy, kvestor Róbert Schréter, prorektori Juraj Pistl a Zita Faixová
a za spoločnosť HardWood VetCare Michal Kaszás, Jindřich Gallo, Alexander Ftáčnik a Lenka Tomečková.