Loading...

Oznamy

Tri košické univerzity založili hokejový tím University Spartacus

Tri košické univerzity založili hokejový tím University Spartacus

07.09.2022   Aktuality

V Košiciach vznikol nový univerzitný hokejový tím University Spartacus. Platformu pre spoluprácu vytvorili Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Technická univerzita (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), Košický samosprávny kraj (KSK) a občianske združenie Universitas Spartacus. Memorandum o spolupráci podpísali v stredu 7. septembra 2022 ich štatutári Pavol Sovák, Stanislav Kmeť, Jana Mojžišová, Rastislav Trnka a Peter Žifčák. Cieľom projektu je rozvíjať univerzitný hokej v regióne. Univerzitný hokejový program v meste Košice bude spustený už od novej sezóny 2022/2023 a stane sa súčasťou Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL).


zľava Ladislav Nagy, Pavol Sovák, Rastislav Trnka, Jana Mojžišová, Stanislav Kmeť a Peter Žifčák

                     
      Rastislav Trnka                  Pavol Sovák                           Jana Mojžišová                       Stanislav Kmeť                        Peter Žifčák         
             KSK                                 UPJŠ                                         UVLF                                      TUKE                                 University Spartacus

„Univerzity, mladí ľudia a šport patria k sebe. Je to trend, ktorý je v zahraničí samozrejmosťou a my sme radi, že sme sa toho chytili. Košické univerzity sú veľmi dobre prepojené nielen vo vede, vzdelávaní, ale aj v mimoškolských aktivitách. Aj podpis memoranda je dôkazom, že v Košiciach sa darí ľudí a myšlienky prepájať. Spájanie možností a príležitostí je absolútny základ, aby sa tu mladí cítili dobre, aby tu chceli študovať, zostať, aby mali možnosti na celý kompletný rozvoj osobnosti. Na začiatku je vždy vízia, ktorá často naráža na skepticizmus. Ale práve dobré vízie sú odsúdené na úspech. Možno sa v budúcnosti podarí, aby v Košiciach vznikol aj dievčenský hokejový tím,“ dodala rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová.

        
prorektorka UPJŠ Regina Hučková                                           Ladislav Nagy 

University Spartacus, ktorý nadväzuje na tradíciu hokejových derby zápasov medzi UPJŠ a TUKE, podporia viaceré významné hokejové osobnosti. Športovú stránku programu zastrešuje Ladislav Nagy, Jiří Bicek bude na projekt dohliadať ako regionálny inštruktor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ponuku prijal aj Ján Gajdošík, dlhoročný hráč New York Rangers. Prípravný try-out kemp pre študentov-uchádzačov o pôsobenie v hokejovej organizácii University Spartacus sa uskutoční od 19. do 23. septembra 2022 v Košiciach. Súčasťou projektu sa môžu stať aktuálne študujúci vysokoškoláci, ale aj tí, ktorí sa ešte len chystajú nastúpiť na vysokoškolské štúdium v Košiciach.