Loading...

Oznamy

UVLF podpísala memorandum o spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku

UVLF podpísala memorandum o spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku

30.08.2022   Aktuality

Memorandum o spolupráci podpísali v piatok 26. augusta 2022 v Ružomberku rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.  

                  

Jeho cieľom je predovšetkým spolupráca v oblasti vedy a vzdelávania, rozvoj pedagogických, vedeckých a kultúrnych vzťahov medzi obidvoma univerzitami, ktoré sa hlásia k princípom nezávislosti od politickej a ekonomickej moci a slobody vedy a vzdelávania. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciachaj a Katolícka univerzita v Ružomberku obhajujú kresťanské princípy, chcú chrániť morálne a duchovné hodnoty a vychovávať študentov v duchu ekumenizmu. Ako sa uvádza v spoločnom memorande, chcú spolupracovať s univerzitami, výchovnými a vedeckými ústavmi na Slovensku ale aj v zahraničí.

„Podpisom tohto memoranda sa nám otvárajú možnosti spolupráce pri projektoch smerovaných k ochrane životného prostredia, ekológie a aj pri riešení problematiky jedného zdravia (One Health) - konceptu, ktorý zdôrazňuje vzájomnú závislosť zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia, pretože jedno bez druhého nemôže existovať. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach tento koncept zdôrazňuje vo všetkých svojich študijných programoch, ale aj v praktickej činnosti, keď sa pridala k iniciatíve zelených univerzít. Jedno zdravie je otázka každodennej existencie ľudí na celej planéte. Je to otázka produkcia zdravých potravín, ekologického pôdohospodárstva, riešenia klimatických zmien, dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetky živé bytosti na zemi. S partnermi z Katolíckej univerzity sa v budúcnosti chceme uchádzať aj o podporu spoločných projektov z medzinárodných zdrojov,“ povedala rektorka UVLF Jana Mojžišová.

     
Memorandum o spolupráci podpísali rektori univerzít Jana Mojžišová a Jaroslav Demko

Predmetom dohody je účasť na spoločných výskumných aktivitách v rámci národných a európskych projektov a vzájomná výmena informácií o dosiahnutých výsledkoch, rovnako ako organizovanie a účasť na vedeckých a odborných konferenciách a sympóziách. Univerzity chcú spolupracovať aj pri pedagogickom a vedecko-výskumnom procese, pri uskutočňovaní študijných programov, realizácii pedagogického procesu vo vybraných oblastiach štúdia a vedy. Chcú si vymieňať publikácie a materiály, ktoré vytvoria odborníci z obidvoch inštitúcií, ale aj ďalšie knihy, periodiká a informačné materiály. Dôležité miesto bude mať aj výmena mladých vedcov, ašpirantov a študentov so zameraním na vedecký výskum a rôzne druhy praxe, ale aj výmena odborníkov vo vedeckých radách univerzít.

     
Pri podpise boli prítomní aj prorektor UVLF pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Juraj Pistl a kvestor KU Ján Kamoďa

Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka študentom možnosť štúdia na štyroch fakultách: pedagogickej, filozofickej, teologickej a na fakulte zdravotníctva vo viac ako 90 akreditovaných študijných programoch. KU uskutočňuje pedagogickú a vedeckú činnosť najmä v oblasti humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie a manažmentu.