Loading...

Oznamy

Odchádzajú štyria pedagógovia, ktorí výrazne kreovali obraz univerzity

Odchádzajú štyria pedagógovia, ktorí výrazne kreovali obraz univerzity

25.08.2022   Aktuality

Niečo sa končí a niečo začína. Rovnováhu života tvoria príchody a odchody. Začiatok nového akademického roka 2022/23 sa spája s odchodom štyroch našich vynikajúcich kolegov, pedagógov, odborníkov, ktorí sa rozhodli ukončiť časť života venovanú práci a univerzite a začať obdobie venované sebe, svojim rodinám a záujmom. Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová sa vo štvrtok 25. augusta 2022 stretla s profesorom Mikulášom Levkutom, docentom Vladimírom Macákom, docentkou Máriou Baranovou a doktorkou Ľubicou Šťavovou. V spoločnosti členov vedenia UVLF, prorektorov Martina Tomka, Juraja Pistla, Jozefa Nagya a Alexandry Trbolovej, im poďakovala za dlhoročné pôsobenie na univerzite, odbornú a pedagogickú prácu, ale predovšetkým za osobný a osobnostný prínos.  

Rektorka Jana Mojžišová ocenila desaťročia pôsobenia všetkých štyroch kolegov, ktorí patria medzi špičky vo svojich odborných kruhoch a popri tom si osobným ľudským prístupom vždy získavali študentov i spolupracovníkov. „Za vašu doterajšiu vedeckú a pedagogickú prácu vám patrí úprimné  poďakovanie, uznanie a želanie, aby ste sa i naďalej v dobrom zdraví tešili z výsledkov svojej práce. Do ďalších dlhých rokov vám všetci prajeme pevné zdravie, veľa energie a síl, osobnú i rodinnú pohodu,“ zaželala odchádzajúcim kolegom.


zľava Ľubica Šťavová, Mikuláš Levkut, Jana Mojžišová, Mária Baranová, Vladimír Macák

Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc., odchádza z Katedry morfologických disciplín UVLF. Za viac ako štyridsaťročné  pôsobenie na univerzite zanecháva výraznú stopu nielen ako vedúci oddelenia patologickej anatómie, neskôr katedry patologickej anatómie a súčasnej katedry morfologických disciplín, ale  najmä ako vysokoškolský učiteľ. Aj vďaka jeho výraznému prispeniu ukončili stovky mladých ľudí štúdium a zapojili sa do profesionálneho života v odbore veterinárnej medicíny.

Doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD., veľkú časť svojho profesionálneho života venoval univerzite ako odborník na veterinárne pôrodníctvo a gynekológiu najprv na katedre pôrodníctva, potom na klinike pôrodníctva, gynekológie a andrológie a neskôr na klinike koní. Posledných štrnásť rokov venoval svoju profesionálnu erudovanosť vzdelávaniu študentov i výskumu na klinike ošípaných. Všade bolo jeho meno spájané s ľudskosťou, svedomitosťou, pracovitosťou, korektnými vzťahmi a ochotou pomáhať. Na našej univerzite  ostane po Vás pamätihodná stopa, na ktorú môžete byť právom hrdý.

               

Doc. RNDr. Mária Baranová, PhD., venovala svoje schopnosti a osobné úsilie rozvoju dnešnej katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín. Názov pracoviska sa počas rokov síce menil, čo sa však nemenilo, bola jej zanietenosť pre prácu vedeckú i pedagogickú, záujem o študentov, rozvoj pracoviska i samotného vedného odboru. Jej prínos v rámci oblasti hygieny mlieka, mliečnych výrobkov a produktov rastlinného pôvodu je jedinečný. Vedecko-pedagogickú  prácu vždy vykonávala so sebe charakteristickou svedomitosťou a precíznosťou.

MVDr. Ľubica Šťavová pôsobila tri desaťročia na viacerých pracoviskách, tým posledným bola katedra biológie a fyziológie. Všade ju kolegovia vnímali ako kolegyňu a pedagogičku svedomitú, pracovitú a ústretovú. Svoj doterajší produktívny život venovala vzdelávaniu veterinárnych lekárov s takým zanietením, že v pamäti mnohých generácií študentov zostanete zapísaná ako mimoriadne vnímavá a chápavá učiteľka.          


zľava Martin Tomko, Jozef Nagy, Ľubica Šťavová, Mikuláš Levkut, Jana Mojžišová, Mária Baranová, Vladimír Macák, Alexandra Trbolová, Juraj Pistl