Loading...

Oznamy

Nórsky veľvyslanec na rozlúčkovej návšteve

Nórsky veľvyslanec na rozlúčkovej návšteve

04.08.2022   Aktuality

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Nórskeho kráľovstva Jeho Excelencia Terje Theodor Nervik onedlho ukončí svoju diplomatickú misiu na Slovensku. Pri tejto príležitosti absolvoval vo štvrtok 4. augusta 2022 rozlúčkovú návštevu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Sprevádzala ho politická a ekonomická referentka nórskeho zastupiteľského úradu Lívia Cseresová.  

V priateľskej atmosfére veľvyslanca privítali rektorka UVLF Jana Mojžišová, prorektor pre vzdelávanie Martin Tomko a prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu Zita Faixová. Išlo totiž už o tretiu návštevu pána veľvyslanca, ktorý sa počas svojej diplomatickej misie na Slovensku veľmi živo zaujímal o dianie na univerzite. UVLF je už niekoľko rokov dočasným domovom veľkej skupiny nórskych študentov veterinárnej medicíny a náuky o zvieratách. Podmienky na štúdium, či aktuálna epidemiologická situácia boli v centre jeho pravidelnej pozornosti. Aj pri rozlúčkovej návšteve ocenil priateľské a vysoko profesionálne vzťahy, ktoré panovali po celý čas jeho pôsobenia nielen medzi inštitúciami, ale aj obidvoma partnerskými univerzitami. Zdôraznil prínos kvalitného veterinárneho vzdelávania s vysokým podielom praxe pre mladých odborníkov v obidvoch krajinách. Terje Theodor Nervik diskutoval s vedením univerzity aj o aktuálnych otázkach spolupráce medzi univerzitami a možnosťami kooperácie vo veľkých vedeckých a výskumných projektoch, ktorá by im mala prinášať prospech. 

V minulom akademickom roku študovalo v Košiciach spolu 198 nórskych študentov, z toho 106 v spoločnom bakalárskom študijnom programe Animal science (náuka o živočíchoch) a 92 v šesťročnom doktorskom študijnom programe General Veterinary Medicine. V akademickom roku 2022/23 by malo v Košiciach študovať 175 mladých Nórov a Nórok, ku ktorým sa neskôr pridajú aj prváci študujúci náuku o živočíchoch na partnerskej Nord University Bodø.


Zľava Martin Tomko, Jana Mojžišová, Terje Theodor Nervik, Zita Faixová

     
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Nórskeho kráľovstva Jeho Excelencia Terje Theodor Nervik

        
Terje Theodor Nervik sa do pamätnej knihy univerzity zapísal už tretíkrát, rektorka pripomenula návštevu zo septembra 2020 a a októbra 2018

       
Nórskeho veľvyslanca sprevádzala politická a ekonomická referentka Lívia Cseresová