Loading...

Oznamy

V Tatrách sa hovorilo aj o budúcnosti spoločného výskumu a superpočítači

V Tatrách sa hovorilo aj o budúcnosti spoločného výskumu a superpočítači

30.06.2022   Aktuality

Kick Off meeting projektu CassTech, ktorý od 27. do 29.júna 2022 v Hornom Smokovci usporiadal Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), hostil reprezentácie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technickej univerzity Košice, Slovenskej akadémie vied, predstaviteľov Košického samosprávneho kraja, Mesta Košice, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a zástupcov súkromného sektora.  Na panelovej diskusii a okrúhlom stole sa tiež zúčastnili predstavitelia vlády SR. Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach reprezentoval prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 

Počas prvého dňa rezonovala predovšetkým téma transformácie priemyslu a spoločnosti v regióne východného Slovenska prostredníctvom technologického rozvoja reprezentovaného združením CNIC a prínosu superpočítača, ktorí by spolu v synergii ovplyvnil budúcu podobu východoslovenského regiónu.

„Doterajšie spolupráce medzi CNIC a priemyselnými partnermi poukazujú na potrebu vytvorenia konkurencieschopného technologického prostredia vo východoslovenskom regióne pevne previazanom s ďalšími vyspelými regiónmi EU. Prostredníctvom nových foriem moderného priemyslu dôjde k vytvoreniu synergie medzi vedeckovýskumným prostredím, ktoré je nositeľom hodnôt a progresívnych technológií, a priemyslom. Práve projekt CassTech má prispieť k zblíženiu univerzít a ústavou SAV s priemyslom,“ uviedol prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC a riaditeľ projektu CassTech.

Ďalšie dni kľúčového stretnutia zameraného na rozvoj východoslovenského regiónu, patrili nielen predstaveniu jednotlivých technologických centier Cassovia New Industry Cluster, ich vedecko-technologických zameraní ale predovšetkým stretnutiam špecialistov CNIC s poprednými predstaviteľmi hightech domáceho i zahraničného priemyslu.

Tu nájdete viac o projekte „Integrácia košických univerzít v oblasti transferu technológií – CassTech“.  

Program Kick Off Meetingu