Loading...

Oznamy

HLAVNÁ VSTUPNÁ BRÁNA UZAVRETÁ

HLAVNÁ VSTUPNÁ BRÁNA UZAVRETÁ

Upozorňujeme všetkých návštevníkov areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, že v súvislosti s prípravou podložia vjazdu do areálu na pokládku nového asfaltu, bude v utorok 28. júna 2022 od 9. do 12. hodiny uzavretá hlavná vstupná brána z Komenského ulice. Vjazd a  výjazd  motorových vozidiel do areálu univerzity nebude týmto vchodom možný.

V prípade návštevy Univerzitnej veterinárnej nemocnice použite vjazd z Hlinkovej ulice.