Loading...

Oznamy

Prvá návšteva zástupcov Francúzskeho veľvyslanectva na UVLF

Prvá návšteva zástupcov Francúzskeho veľvyslanectva na UVLF

21.06.2022   Aktuality

V pondelok 20. júna 2022 navštívila našu univerzitu delegácia Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, na čele ktorej bol kultúrny radca a riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku Jean-Marc Cassam-Chesaï. Ďalšími členmi boli Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu, Martina Saganová, zodpovedná za univerzitné a vedecké výmenné pobyty a Claire Bikouta, stážistka z ambasády. Hostí v zasadacej miestnosti rektorátu prijala rektorka Jana Mojžišová, prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu Zita Faixová a vedúca Centra experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny UVLF Daša Čížková.

Táto prvá návšteva zástupcov Francúzskeho veľvyslanectva nebola náhodná, keďže záujem francúzskych študentov o štúdium veterinárnej medicíny v anglickom jazyku na našej univerzite rastie a v súčasnosti je ich 75-členná skupina druhou najpočetnejšou hneď po študentoch z Nórska.

Na úvod návštevy predstavila rektorka Jana Mojžišová históriu i súčasnosť univerzity. Daša Čížková informovala o svojej doterajšej kooperácii s prof. Michelom Salzetom z PRISM Laboratory na Univerzite v Lill pri výchove  doktorandov a predstavila aj činnosť centra, ktorý vedie.

Prorektorka Zita Faixová zasa priblížila hosťom viaceré podoby spolupráce s francúzskymi partnermi v oblasti vzdelávania, najmä s inštitúciou vyššieho vzdelávania a výskumu VetAgro Sup a s Univerzitou v Lyone, a to aj prostredníctvom dohody v rámci programu Erasmus+. Už  niekoľko rokov rozvíja naša univerzita najmä prostredníctvom katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín spoluprácu s francúzskou spoločnosťou  Bel  Slovensko, ktorá podniká v mliekarenskom odvetví.

Pán Cassam-Chesaï i pán Pautrat na základe získaných informácií vidia priestor na rozšírenie spolupráce v rámci konceptu One world, one health. Podoba tejto spolupráce, napríklad štipendiá či podpora inštitucionálnej spolupráce v rámci vedeckých projektov, bude po tejto prvej návšteve vzdelávacích a výskumných inštitúcií na východnom Slovensku témou ďalších stretnutí. Našim francúzskym hosťom sme ešte ukázali Univerzitnú veterinárnu nemocnicu a rozišli sa s prísľubom ďalších pracovných stretnutí.