Loading...

Oznamy

Hlavná vstupná brána uzavretá

Hlavná vstupná brána uzavretá

Upozorňujeme všetkých návštevníkov areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, že v súvislosti s rekonštrukciou vozovky na  Komenského ulici, bude v dňoch 10. – 13. júna 2022 uzavretá hlavná vstupná brána z Komenského ulice. Vjazd a  výjazd  motorových vozidiel do areálu univerzity nebude týmto vchodom možný.

V prípade návštevy Univerzitnej veterinárnej nemocnice použite vjazd z Hlinkovej ulice.