Loading...

Oznamy

Papier - aj keď sa dobre recykluje, treba používať menej

Papier - aj keď sa dobre recykluje, treba používať menej

09.06.2022   Aktuality

Kedysi zriedkavý a vzácny. Dnes jeden z najvšednejších, najvšestrannejších a najpoužívanejších materiálov. Je všade okolo nás. Noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, obaly, krabice, hygienické vreckovky, toaletný papier... to je len zlomok z toho, na čo sa papier v súčasnosti používa. Čo všetko sa ale skrýva za jeho výrobou a používaním? Aký je dopad tohto mega priemyslu na životné prostredie? Čo môžeme zmeniť?

Jedným z najväčších a najlepšie prosperujúcich priemyselných odvetví na svete je papierenský priemysel. Napriek modernej digitálnej dobe v ktorej žijeme sa paradoxne dopyt po papieri neznížil. Svetová produkcia od roku 1890 do roku 2020 vzrástla z 3,3 milióna ton na viac ako 400 miliónov ton za rok. Najväčšími svetovými producentmi papiera sú Čína, USA a Japonsko, v Európe Nemecko, Fínsko, Švédsko a Taliansko. Dopyt po papieri sa trvalo zvyšuje. Predpokladá sa, že do roku 2060 sa spotreba papiera zvýši 2–3 násobne. V roku 2016 priemerná ročná spotreba papiera na 1 obyvateľa v Európe bola 125 kg papiera, v Severnej Amerike 215 kg, v Južnej Amerike 43 kg, v Oceánii 113 kg, v Ázii 43 kg a Afrike 7 kg.

Vedeli ste, že

 • za ostatných 40 rokov sa celosvetová spotreba papiera zvýšila o 400 %
 • ročne sa vo svete vyrobí 420 miliónov ton papiera
 • pri súčasnej spotrebe papiera sa do roku 2030 dopyt pravdepodobne ešte zdvojnásobí
 • papierenský priemysel je jeden z najväčších znečisťovateľov životného prostredia
 • 93 % vstupného materiálu pri výrobe papiera tvorí drevovina stromov
 • papier tvorí 26 – 35 % celosvetovej produkcie tuhého komunálneho odpadu
 • na výrobu jednorazových plienok sa ročne využijú stromy z 1 miliardy hektárov lesa
 • na výrobu 1 listu papiera formátu A4 sa spotrebuje 10 litrov vody
 • papier tvorí cca 14 – 20 % hmotnosti komunálneho odpadu domácnosti Slováka
 • jeden človek na Slovensku za rok vyhodí v priemere 65 – 85 kg papiera
 • papier je jeden z najlepšie recyklovateľných materiálov
 • recykláciou 1 tony zberového papiera sa zachráni 17 stromov
 • niektoré papierenské výrobky je možné kompletne vyrábať z recyklovaného papiera

Využitie papiera

Najviac papiera sa používa na výrobu obalov. Najpopulárnejšia a najviac využívaná je lepenka. Jednoducho povedané  silný papier, ktorý je zvlnený a z oboch strán zlepený hladkým silným papierom. Pripomína Vám to niečo? Určite áno. Je to kartónová krabica. Zázrak modernej doby, ktorý sa využíva snáď na balenie všetkého; elektroniky, skla, potravín... a paradoxne aj papierových výrobkov. V tesnom závese za obalmi sú kancelárske papierové produkty využívané predovšetkým na tlač a písanie.

Vstupné suroviny na výrobu papiera

Východiskovou surovinou na výrobu papiera je celulóza, ktorej primárnym zdrojom je drevovina stromov. Drevovina tvorí až 93 % vstupného materiálu potrebného na výrobu papiera. Papierenský priemysel má tak jeden z najvýznamnejších dopadov na odlesňovanie a úbytok stromov na planéte. Spotrebúva takmer polovicu (42 %) celosvetovej ťažby dreva. Od roku 2001 do roku 2019 sa v dôsledku toho na celom svete odlesnilo celkovo 386 miliónov hektárov lesa. Táto strata predstavuje takmer 10 % pokles stromovej pokrývky od roku 2000. Pre predstavu – na výrobu 42 miliónov ton toaletného papiera (priemerná ročná svetová spotreba) sa použije 712 miliónov stromov. A to je „len“ toaleťák.

Papierenský priemysel energie a znečistenie

Proces výroby a spracovania papiera je energeticky veľmi náročný. Celulózový priemysel sa považuje za 5. najväčšieho spotrebiteľa energie. V globálnom meradle spotrebuje 4 – 5 % svetovej energie. Najčastejším zdrojom vstupnej energie sú fosílne palivá. Ich používanie spolu s exhalátmi z výrobného procesu papiera sú významným zdrojom skleníkových plynov uvoľňovaných do ovzdušia (CO2, SO2). Okrem energií spotrebúva toto odvetvie obrovské množstvo vody. Na 1 tonu vyrobeného produktu využije viac vody ako ktorýkoľvek iný priemysel. Len na výrobu 1 kg papiera sa spotrebuje viac ako 320 l vody. Pri prepočte na 420 mil. ton papiera vyprodukovaného za rok sa dostávame na neuveriteľných 136 080 000 000 000 litrov vody. Toto číslo ale nie je konečné. Množstvo spotrebovanej vody závisí od technológie výroby, či špecifických vlastností a kvality vyrábaného papiera a jeho ďalšieho spracovania. Problémom je aj odpadová voda z výrobného procesu. Tá je znečistená množstvom nebezpečných chemických látok, napr. ťažkými kovmi, chlorečnanmi, alkoholmi, živicami, glejmi, tuhými zložkami z výroby a pod.

Papierový odpad

Papierový odpad tvorí 26–35 % celosvetového odpadu. Jeho podiel v komunálnom odpade bežného človeka predstavuje 14–20 %. Priemerný Slovák ročne vyhodí až 65–85 kg papiera.

Recyklácia

Papier je jeden z najlepšie recyklovateľných materiálov. Navzdory rôznym predsudkom, z recyklovaného papiera sa v papierenskom priemysle vyrábajú aj tie najkvalitnejšie výrobky. Je však nutné podotknúť, že tak ako mnoho iných materiálov (napr. plasty) ani papier nie je v nezmenenej podobe možné recyklovať donekonečna. Recykláciou sa totiž postupne skracujú celulózové vlákna, ktoré následne nie sú vhodné na výrobu niektorých papierenských výrobkov. Kratšie vlákna sa však dajú využiť napr. na výrobu toaletného papiera, či hygienických vreckoviek. Celkovo je papier možné recyklovať 5–8 krát, čo vzhľadom k obmedzeniu spotreby drevoviny a stromov, znečisteniu vody a vzduchu, či úspore energie nie je zanedbateľné.  Pri výrobe niektorých papierenských produktov 50–100 % vstupnej suroviny môže pochádzať z celulózy získanej z recyklovaného papiera (lepenka, noviny).

Vedeli ste, že

 • recyklácia znižuje znečistenie ovzdušia o 75 %
 • recyklácia znižuje znečistenie vody o 35 %
 • recyklácia znižuje spotrebu energie pri výrobe o 70 %
 • recykláciou 1 tony papiera sa ušetrí 500–600 W energie
 • recyklácia 1 tony zberového papiera zachráni až 17 stromov viac ako 32 000 l vody
 • 110 ton vytriedeného a vyzbieraného papiera zachráni 1 hektár 80 ročného lesa
 • miera recyklácie papiera v EÚ je viac ako 70 %

Čo sa deje s papierom v modrom kontajneri

Na recykláciu nie je vhodný každý papier. Pred recykláciou sa vyseparovaný papier najprv dotrieďuje na triediacej linke podľa typu papiera. Nevhodný a nepoužiteľný je napr. väzbový obaly kníh, mokrý, mastný, voskový či znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, papier z termotlačiarne, použité plienky a hygienické potreby (vložky, vreckovky, odlíčovacie tampóny, vlhčené obrúsky, vatové tyčinky), tetrapakové obaly a iné. V prípade tlačového papiera sa z neho musí najprv odstrániť chemicky a fyzikálne atrament a farba. Vytriedený papier sa zlisuje do balíkov a odváža k spracovateľom papiera. Papier sa rozdrví „na kašu“ a odstránia sa z neho nevláknité čiastočky (kovové spinky, plast a pod.), namáča sa a rozvlákňuje na vlákna. Vlákna sa opakovane prečisťujú, až sa získa buničina (technická celulóza resp. celulóza), ktorá sa ďalej spracúva v závislosti od technológie výroby papiera resp. požadovaných vlastností a kvality papiera.

 Ani recyklácia sa nezaobíde bez vody, energie, či chémie. V porovnaní s výrobou papiera z primárnych zdrojov je však tento proces omnoho šetrnejší k životnému prostrediu.

Recyklačné symboly a značky papiera

Papier a papierové obaly

Do modrého kontajnera patria všetky materiály označené skratkou PAP. Čísla 20,21,22,39 označujú druh papiera.

Kompozitné obaly

Kompozity sú obaly zložené z viacerých materiálov, ktoré nie je možné oddeliť. Vo všeobecnosti platí, že ak sa nedajú časti obalu od seba jednoducho oddeliť, zaraďujú sa medzi kompozity (označenie C). V takýchto prípadoch je problematické aj ich triedenie, nakoľko mnohé kompozitné materiály zatiaľ nevieme recyklovať, len energeticky zhodnotiť. V zásade kompozity triedime podľa najviac zastúpenej zložky. Aká zložka je prevládajúca, resp. s akým materiálom je kombinovaná sa dozviete zo symbolu na obale.

Čo môžete urobiť vy?

 1. Obmedzte používanie papiera na minimum
 2.  Využívajte elektronickú formu komunikácie, zápisu informácií,  a pod.
 3. Používajte digitálne vizitky
 4. Ukladajte si informácie v digitálnej podobe namiesto v tlačenej forme
 5. Šetrite papier – uprednostňujte obojstrannú tlač
 6. Využívajte pri práci nepotrebný papier obojstranne
 7. Tlačte len to, čo je naozaj nevyhnutné – opýtajte sa samy seba, či to čo sa chystáte vytlačiť naozaj potrebujete v tlačenej forme resp. či potrebujete tlačiť všetky strany
 8. Ak tlačíte dokument, skontrolujte si správnosť obsahu pred tým, ako ho vytlačíte
 9. Využívajte na tlač a kopírovanie recyklovaný papier
 10. Ak vyhadzujete nepotrebné papierové dokumenty, použite čistú stranu  napr. na pracovné poznámky
 11. Kupujte školské pomôcky (zošity a pod.) z recyklovaného papiera
 12. Obmedzte používanie papierových poznámkových blokov, lepiacich štítkov a pod. resp. nevyhadzujte ich, ale používajte ich opakovane
 13. Plaťte účty elektronicky, namiesto šekov, ktoré Vám domov prichádzajú v obálke
 14. Využívajte on–line katalógy produktov namiesto tlačených – ak Vám ich obchodník posiela domov, požiadajte o zrušenie ich zasielania poštou
 15. Požiadajte obchodníka o zrušenie zasielania tlačených reklamných letákov do schránky
 16. Využívajte elektronické verzií médií namiesto tlače a novín
 17. Používajte látkové uteráky, utierky a vreckovky namiesto ich papierových verzií
 18. Používajte plátené nákupné tašky namiesto papierových/igelitových
 19. Používajte plátené vrecúška na pečivo namiesto papierových vrecúšok
 20. Kupujte voľne uložené potraviny, namiesto zbytočne balených
 21. Ponúknite prázdne kartónové krabice v ktorých Vám prichádza tovar objednaný cez internet obchodu, firme
 22. Separujte papier od komunálneho odpadu
 23. Buďte príkladom pre ostatných

Spracovala: RNDr. Eva Barbušinová, PhD., Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie UVLF