Loading...

Oznamy

Zloženie Akademického senátu UVLF v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026

Zloženie Akademického senátu UVLF v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026

Komora zamestnancov

 1. Horňáková Ľubica, MVDr., PhD.
 2. Korim Peter, doc. MVDr., CSc.
 3. Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD.
 4. Koščová Jana, doc. MVDr., PhD.
 5. Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc.
 6. Marcinčák Slavomír, prof. MVDr., PhD.
 7. Mudroň Pavol, prof. MVDr., PhD., Dip. ECBHM
 8. Nagy Oskar, doc. MVDr., PhD., Dip. ECBHM
 9. Petrilla Vladimír, MVDr., PhD.
 10. Petrovová Eva, doc. MVDr., PhD.
 11. Popelka Peter, prof. MVDr., PhD.
 12. Ševčíková Zuzana, prof. MVDr., PhD.
 13. Šmiga Ľubomír, MVDr., PhD.
 14. Štrkolcová Gabriela, doc. MVDr., PhD.
 15. Valocký Igor, prof. MVDr., PhD.
 16. Váhovská Lucia, RNDr., PhD.
 17. Vojtek Boris, MVDr., PhD.
 18. Zigo František, doc. MVDr., PhD.

Komora študentov

 1. Borčík Dominik
 2. Brázdovičová Nikol
 3. Drábek Timotej
 4. Frandel Dávid
 5. Körösi Adam
 6. Makiš Andrej, MVDr.
 7. Marcinčák Miloš
 8. Máčalka Jakub
 9. Morochovičová Jana
Predsedníctvo Akademického senátu UVLF v Košiciach
Marcinčák Slavomír, prof. MVDr., PhD.
predseda
Koščová Jana, doc. MVDr., PhD
podpredsedníčka (predsedníčka komory zamestnancov)
Körösi Adam
podpredseda (predseda komory študentov)
Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD.
tajomníčka