Loading...

Oznamy

Prihláste sa na Falling Walls Lab Slovakia 2022

Prihláste sa na Falling Walls Lab Slovakia 2022

Máte zaujímavé vedecké výsledky, pracujete na výnimočnom a inovatívnom projekte? Dajte o sebe vedieť a pripojte sa k inovátorom na FALLING WALLS LAB SLOVAKIA 2022 Online prihlasovanie do FWLS 2022 je prístupné do 11. septembra 2022. Spomedzi prihlásených vyberie porota finalistov, ktorí budú môcť prezentovať svoje príspevky v národnom finále FWLS 2022, ktoré sa uskutoční 29. septembra 2021 v Bratislave. Každý účastník má na svoju prezentáciu presne 3 minúty.

Po štyroch úspešných ročníkoch na Slovensko opäť prichádza jedinečné podujatie Falling Walls Lab – inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných a tvorivých disciplín a oblastí.

Kto sa môže prihlásiť: Študenti, doktorandi, mladí vedci, inovátori, umelci, podnikatelia, pedagógovia a profesionáli sa môžu prihlásiť do národného kola Falling Walls Lab Slovakia 2022 – FWLS 2022. Podmienkou je vek najmenej 18 rokov (k okamihu podania prihlášky) a splnenie najmenej jedného z nasledovných kritérií:
I. Študent alebo študentka vysokej školy, prípadne postdoktorand(ka)
II. Získanie titulu Bc. pred nie viac ako 10 rokmi
III. Získanie titulu Mgr./Ing. pred nie viac ako 7 rokmi
IV. Získanie titulu PhD. pred nie viac ako 5 rokmi

Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách sa stáva účastníkom svetového finále, ktoré sa uskutoční 7. novembra v Berlíne, a získava aj vstupenku na prestížny Falling Walls Science Summit.

Do svetového finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model pred porotou, v ktorej sú nositelia Nobelovej ceny, vedci, inovátori a zástupcovia biznisu svetového formátu. Víťaz získa ocenenie “The Breakthrough Winner“ v kategórii “Emerging Talents“ spolu s finančnou výhrou a predovšetkým príležitosť zopakovať svoju prezentáciu na pódiu „Falling Walls Breakthroughs of the Year“ v rámci prestížneho Falling Walls Science Summit. Teaser video: https://www.youtube.com/watch?v=Yt0zenn0uRw

Ďalšie informácie a online prihláška

Stránka Falling Walls Lab Slovakia

President of the Falling Walls Lab Slovakia
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Academician of The Learned Society of Slovakia Comenius University in Bratislava, Slovak Academy of Sciences
Jury Chairman, Falling Walls Lab Slovakia
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., Academician of The Learned Society of Slovakia Slovak Academy of Sciences
Project Manager, Falling Walls Lab Slovakia
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. Comenius University in Bratislava

JURY
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., Academician of The Learned Society of Slovakia Slovak Academy of Sciences
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Academician of The Learned Society of Slovakia Comenius University in Bratislava, Slovak Academy of Sciences
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., Academician of The Learned Society of Slovakia Slovak Academy of Sciences
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH Comenius University in Bratislava
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. Comenius University in Bratislava
Michaela Kršková, M.A. Chief Innovation Officer, Government Office of the Slovak Republic
Dr. Ing. Robert Mistrík Chairman, Slovak Research and Development Agency
Mag. Arch. Peter Štec, ArtD. Peter Stec Studio
Ing. Gregor Mareš Science journalist and populizer

SCIENTIFIC COMMITTEE
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. Rector, Slovak University of Agriculture in Nitra
doc. Mária Heinzová, ArtD. Rector, Academy of Performing Arts in Bratislava
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Rector, University of Žilina
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. Rector, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. Rector, Technical University of Košice
prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. Rector, Technical University in Zvolen
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Rector, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík Rector, Slovak University of Technology in Bratislava
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Rector, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., Academician of The Learned Society of Slovakia President, Slovak Academy of Sciences
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Rector, Comenius University in Bratislava