Loading...

Oznamy

Univerzitná veterinárna nemocnica a prorektor Jozef Nagy získali ocenenia

Univerzitná veterinárna nemocnica a prorektor Jozef Nagy získali ocenenia

09.05.2022   Aktuality

Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v sobotu 7. mája 2022 v priestoroch Historickej radnice prevzalo najvyššie verejné ocenenia mesta Košice. O laureátoch cien mesta za rok 2022 rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá posudzovala celkom 30 návrhov a napokon vybrala osem jednotlivcov a tri kolektívy. Ďalšie ocenenia udelil primátor mesta.

Cenu mesta Košice získala Univerzitná veterinárna nemocnica v Košiciach. Mestské zastupiteľstvo ju udelilo za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdravia a významný prínos k zvládnutiu náročných podmienok počas pandémie Covid-19. Z rúk primátora Jaroslava Polačeka a viceprimátorov Lucie Gurbaľovej a Marcela Gibódu ju prevzala prorektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre klinickú činnosť a styk s praxou prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. Cenu primátora mesta Košice pri príležitosti životného jubilea prevzal prorektor UVLF pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. za významný podiel na vybudovaní a rozvoji štruktúry vnútorného systému kvality vzdelávania. Oceneným srdečne blahoželáme! 


zľava prorektorka UVLF Alexandra Trbolová, rektorka UVLF Jana Mojžišová, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, prorektor UVLF Jozef Nagy 

Primátor vo svojom prejave vyzdvihol historický význam sobotňajšieho dňa, keď si Košice pripomínajú 653. výročie prvej erbovej listiny udelenej kráľom Ľudovítom Veľkým, ako aj 792. výročie prvej písomnej zmienky o Košiciach. Oceňovanie osobností je vyvrcholením tohtoročných osláv Dňa mesta Košice. „Všetci ocenení sú obohatením života v našom meste a skvele ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Verím, že takýchto Košičanov bude neustále pribúdať a budeme mať čoraz ťažšiu úlohu vybrať z nich tých, ktorým udelíme najvyššie ocenenia," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Cena mesta Košice - jednotlivci:

 • Ing. Ladislav Göőz - za dlhoročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a komunity
 • Ing. Pavol Hric - za významný celoživotný prínos v oblasti duchovného a spoločenského života a angažovanosť za slobodu a spravodlivosť v spoločnosti
 • plukovník vo výslužbe MUDr. Milan Husťák, in memoriam - za mimoriadne významné pracovné výsledky a celoživotný prínos v oblasti otorinolaryngológie
 • Jozef Jurko, in memoriam - za významný celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti
 • doc. Mgr. Art. Peter Kerekeš, ArtD. - za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti filmového umenia a reprezentáciu Košíc v oblasti kultúry na Slovensku i v zahraničí
 • Ľudovít Matyás - za celoživotné zásluhy o rozvoj futbalu a podporu športu v meste Košice
 • prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. - pri príležitosti životného jubilea, za významné vedecké a pedagogické výsledky v oblasti preventívnej kardiológie v celoeurópskom meradle a za rozvoj a modernizáciu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Ľubomír Záhon - pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v Košiciach. 

Cena mesta Košice - kolektívy:

 • Kolektív Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice - za intenzívnu vysokošpecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách v rámci celého východoslovenského regiónu
 • Univerzitná veterinárna nemocnica - za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdravia a významný prínos k zvládnutiu náročných podmienok počas pandémie Covid-19
 • Vedecký tím Strojníckej fakulty TUKE pod vedením prof. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD. - za implementáciu vodíkových technológií v oblasti energetiky a automobilového priemyslu.

Cena primátora mesta Košice - jednotlivci:

 • MUDr. Ján Babík, CSc. - za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti vývoja liečby popálenín a rekonštrukčnej chirurgie na Slovensku
 • René Babušík - pri príležitosti životného jubilea, za významný dlhoročný prínos v oblasti športu a podporu mládežníckeho futbalu v meste Košice
 • Zdeněk Belko - za príkladnú dlhoročnú prácu vodiča mestskej autobusovej dopravy a podporu športu v Košiciach
 • Jaroslav Dvorský - za dlhoročný prínos v oblasti umenia a reprezentáciu mesta Košice doma i v zahraničí 
 • Marián Forrai - za dlhoročný osobný a profesionálny prínos pre rozvoj ZOO Košice
 • Ján Grega - za aktívny prínos v oblasti kultúry a podporu tradícií v meste Košice
 • mjr. Dušan Horňák - pri príležitosti významného pracovného jubilea 40 rokov v zložkách požiarnej ochrany za dlhoročný odborný prístup pri zabezpečovaní protipožiarnej bezpečnosti mesta Košice
 • prof. Ing. Mária Mareková, CSc. - pri príležitosti životného jubilea, za vedeckú a pedagogickú činnosť pri príprave budúcich lekárov a doktorandov v študijnom programe Klinická biochémia
 • prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. - pri príležitosti životného jubilea, za významný podiel na vybudovaní a rozvoji štruktúry vnútorného systému kvality vzdelávania 
 • prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA - pri príležitosti životného jubilea, za mimoriadny osobný a profesionálny prínos v oblasti medicíny v odbore gynekológia a pôrodníctvo a významnú pedagogickú a publikačnú činnosť 
 • Tatiana Paľovčíková – Paládiová - pri príležitosti životného jubilea za dlhoročný prínos v oblasti kultúry
 • PhDr. Jarmila Uhríková - pri príležitosti životného jubilea, za významný dlhoročný prínos pri formovaní mládeže v oblasti mediálnej gramotnosti. 

Cena primátora mesta Košice - kolektívy:

 • Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice - pri príležitosti 20. výročia založenia, za podporu športových talentov v meste Košice a úspešnú reprezentáciu doma a v zahraničí 
 • Športový klub Hornets Košice - za podporu mládežníckeho športu a úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska vo vodnom póle.

Plaketa primátora mesta Košice - jednotlivci:

 • Ing. Ján PIATKO - za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov mesta Košice.

     

     

     


Foto: Miroslav Vacula